Nízkoenergetické bydlení

Bydlení a energie: roli hraje i směr střechy nebo okna na jih

 • Požadavky PENB
 • Dotace
 • Financování

Od letošního ledna platí nové podmínky v pravidlech hodnocení energetické náročnosti budov, zpřísnily se požadavky na tzv. energetický průkaz (správně PENB, průkaz energetické náročnosti budovy). Ke splnění nových požadavků už nestačí zvětšit tloušťku tepelné izolace jako v roce 2020, kdy po zateplení mohl být dům prohlášen za téměř „nulový“. Dnes je nutné novostavby řešit mnohem komplexněji, klíčový je architektonický koncept ve spolupráci s energetickým specialistou a daleko více se musí dbát na celkové využití energie pokrývající potřeby domu (budovy).

Nulový, pasivní, nízkoenergetický: co to je?

Základním dělícím kritériem pro posouzení, do které kategorie daný dům patří, je jeho energetická náročnost, tedy jeho potřeba energie. Podle toho dělíme domy do kategorií jako: nízkoenergetické, pasivní, nulové a plusové (či aktivní).

Nízkoenergetický dům

Nízkoenergetický dům může a nemusí mít systém řízeného větrání s rekuperací a jeho roční potřeba tepla na vytápění je do 50 kWh/m2, (spotřeba závisí na volbě účinnosti technologií a chování uživatele) Pro lepší představu: dům ze 70. až 80. let spotřebuje 140 - 200 kWh/m2 a běžná novostavba dle požadavků před rokem 2020 - 70 až 110 kWh/m2. U nízkoenergetického domu nejsou stanoveny další požadavky.

Pasivní dům

U pasivního domu nepřesahuje roční potřeba tepla 15 kWh/m2, (spotřeba závisí na volbě účinnosti technologií a chování uživatele, ta běžná se pohybuje do 20 kWh/m2 rok). Obálka domu zajišťuje tepelný komfort po celý rok a dům má řízené větrání s rekuperací (tedy zpětným ziskem tepla). Kromě požadavků na vytápění, přehřívání a stavební konstrukce je nedílnou součástí požadavků na pasivní dům spotřeba primární energie vyrobená z neobnovitelných zdrojů energie. To je v současné době po 30 letech od definice pasivního domu i požadavek u průkazu energetické náročnosti.

Nulový dům

Nulový dům má roční potřebu tepla pro vytápění menší než 5 kWh/m2 a vyrábí tolik energie, kolik spotřebovává, například prostřednictvím solárních panelů na střeše.

Plusový dům

Roční spotřeba tepla plusového (aktivního) domu pro vytápění je 0 kWh/m2, stavba vyrábí více energie, než spotřebuje (má například větrnou elektrárnu, fotovoltaické panely, tepelné čerpadlo) a výrazně tak zlepšuje uhlíkovou stopu.

Jak splnit požadavky PENB v roce 2022

Letošní zpřísnění je nutné řešit v projektu na novou stavbu z hlediska celkové spotřeby už od počátku. Energetický průkaz, tedy PENB řadí nemovitost do jedné z kategorií od A po G, přičemž G označuje mimořádně nehospodárnou budovu a A zase mimořádně úspornou. Od letošního ledna musí být všechny nové rodinné domy alespoň v kategorii B, tedy velmi úsporná. Nehodnotí se už pouze spotřeba energie podle odečtu na elektroměru, ale tento odečet je přenásoben konverzním faktorem pro každý energetický zdroj.

Ke splnění požadavků už nestačí jen splnit předepsanou tloušťku tepelné izolace. Nový průkaz se totiž soustředí na tři základní parametry: architektonicko-stavební koncept budovy, účinné technologie a využití dostupných obnovitelných zdrojů. A pokud některý z parametrů nevyhovuje, musí se posílit alespoň zbývající dva.

Už v projektu je dobré se řídit pravidly pro pasivní výstavbu, například zvolit jednoduchý půdorys, nejlépe dvoupodlažní, orientovat prosklené plochy na jih a obytné místnosti na východ, jih a západ, zatímco například garáž nebo skladovací místnosti na sever. Pro dům se hodí sedlová střecha směrem východ-západ, jižní část střechy by neměly stínit jehličnaté stromy. Jen správné natočení domu je schopno změnit energetickou náročnost o 5 až 20 %. Stejně tak kompaktní tvar stavby může proti složitému tvaru ušetřit 10 až 15 % spotřeby energie.

Vizuál: Nízkoenergetické bydlení

Nová zelená úsporám přeje i novostavbám

Dotace z programu Nová zelená úsporám lze čerpat mimo jiné i na novostavby. Žádat o ně lze na výstavbu nebo nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností využívající energii z obnovitelných zdrojů.

Žádat může nejen první vlastník nebo stavebník rodinného domu, ale také nabyvatel tohoto domu, který dům koupil od prvního vlastníka či stavebníka do 2 let od dokončení stavby. A nejen oni, žádat o dotaci mohou i příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky.

Získat můžete jednorázovou částku 535 000 Kč na stavbu nebo koupi domu s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie. Konkrétní podmínky zjistíte na webu Nová zelená úsporám.

Proč dát u novostavby největší důraz na spotřebu energie?

 1. Pohled do budoucnosti:
  Vzhledem k dění ve světě se bude tlak na úsporu energie stále zvyšovat, ať už různými regulemi nebo vlivem růstu cen.
 2. Finanční hledisko:
  Ceny energie rostou a jejich nízká spotřeba významně uleví rodinnému rozpočtu.
 3. Udržitelnost:
  Vysoká spotřeba energií tlačí na jejich výrobu, obnovitelné zdroje však zdaleka nestačí. Menší spotřeba energií znamená i menší zátěž pro přírodu.

Úvěr od Buřinky pro budoucnost

Zvýhodněná půjčka na rekonstrukci zaměřená na úspornější bydlení.

Fotovoltaika

Razantní zvyšování cen energií, kladný vztah k přírodě i touha po větší soběstačnosti. Ať už za nárůstem využívání fotovoltaiky u rodinných domů stojí cokoli, solární systémy se v posledních letech dostávají doslova na výsluní.