Změna užívání aneb „rekolaudace

Co s nemovitostí, která není určená k bydlení?

Co to je kolaudace a k čemu vlastně je? Kolaudace je úřední postup, který probíhá po dokončení stavby, ale před začátkem jejího užívání. Je to rozhodnutí, že je možné stavbu používat k účelu, ke kterému je určena. Je potřebná k tomu, abychom mohli stavbu začít užívat. V našem článku se dozvíte:

Kolaudace

Jak na ni?

Prvním krokem ke kolaudaci je podání žádosti o kolaudační souhlas, ten vydává stavebník. Kolaudaci provádí stavební úřad, a to závěrečnou kontrolní prohlídkou (ale může od ní upustit v případě, že doložíte certifikát autorizovaného inspektora). Během té je vyhodnoceno, zda existují nějaké závady, které brání bezpečnému užívání stavby. Pokud je vše v pořádku, udělí souhlas.

Komentář odborníka

Lukáš Zimandl, ze studia Design4Function:

„Pokud se stavba povoluje, pak se dělá závěrečná kontrola – kolaudace, pokud se stavba ohlašuje, pak se ohlašuje užívání.“

Nezkolaudovaná stavba

Co když se Vám nechce řešit kolaudace a rozhodli jste se, že budete bydlet v nezkolaudované stavbě?

Možná, že Vám bydlení v nezkolaudované stavbě nějaký ten měsíc bude procházet, možná i rok nebo dva. Ale co když se objeví dobrosrdečný soused, který na to přijde a rozhodne se, že vám trošku zatopí a udá vás? Hrozí vám pokuta.

Bydlení v nezkolaudované stavbě s sebou nese i řadu nevýhod, například si v ní nemůžete vyřídit trvalý pobyt, daně za stavební pozemek jsou několikanásobně vyšší než za zkolaudovanou stavbu, je sem problematické doručování pošty, vyvážení komunálního odpadu a k vyřízení hypotéky to také nepomůže. Velkým zásahem do rozpočtu je také omezení bez kolaudace přejít na standardní odběrné místo elektřiny. Budete tak platit výrazně dražší elektřinu v takzvaném stavebním tarifu.

Změna užívání stavby

Co se ale stane, když koupíte nebo zdědíte nemovitost, ve které byste rádi bydleli, ale ta k bydlení určená není? Co s tím?

Účel stavby může být různý, např. bydlení, ateliér, restaurace, kancelář, … Změnu účelu stavby může požadovat její vlastník na stavebním úřadě.

Musíte splnit dvě podmínky, a to:

  • Dům musí splňovat parametry stanovené ve vyhlášce o obecných technických požadavcích výstavby. Ty se pro liší podle toho, zda jde o objekty rekreační nebo pro trvalé bydlení. Pokud je nesplňuje, bude potřeba zajistit stavební úpravy.
  • Změna užívání musí být v souladu s územním plánem. Pokud není, můžete zkusit zažádat o změnu územního plánu, což se ale může táhnout léta.

Komentář odborníka

Lukáš Zimandl, ze studia Design4Function:

„Termín "rekolaudace" není běžně užívaný termín. Používá se termín "změna užívání", která může být spojena s kolaudací, ohlášením, nebo jen žádostí a souhlasem.“

Splňujete je? Výborně. Co dál?

Prvním krokem je dojít na stavební odbor na městském/obecním úřadě. Tam zažádejte o vydání územně plánovací informace (ÚPI). Jako předmět žádosti o ÚPI uveďte přestavbu např. ateliéru na rodinný dům či byt. Také připravte další potřebné podklady, hlavně stavební dokumentaci dané stavby, případně i grafické znázornění plánovaných úprav. Na stavebním úřadě vám poradí, zda jsou vaše plány reálné nebo ne.

Administrativní část

Můžou nastat tři situace

  • Požadovaná změna nevyžaduje žádný stavební zásah změnu stávající dokončené stavby.

  • Změna v užívání vyžaduje určité stavební změny, ale nemá dopad na okolí.

  • Změna v užívání vyžaduje určité stavební změny a má dopad na okolí.

Pokud nebude potřeba provádět stavební úpravy, osoba s vlastnickým právem na nemovitost může vyrazit na stavební úřad. Oznámení bude tvořit podle § 127/1 stavebního zákona:

  • doklad o vlastnickém právu ke stavbě – v případě, že vlastnické právo nelze ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem, případně souhlas vlastníka se změnou užívání,

  • dokumentace s vyznačením stávajícího a nového způsobu užívání jednotlivých prostor a místností,

  • pokud to změna v užívání stavby vyžaduje: stanovisko vlastníků veřejné technické a dopravní infrastruktury, která je na stavbu napojena,

  • v případě potřeby: rozhodnutí dotčených orgánů, která jsou vyžadována zvláštními právními předpisy či stavebním zákonem.

Jakmile vydá stavební úřad povolení, vyrazte na katastrální úřad, tam podáte “oznámení změn”. Nemusíte tam ani osobně, můžete ho podat i elektronicky nebo zaslat poštou. Hotovo.

Kdy je potřeba přistoupit ke stavebním úpravám?

Pokud máte například starou chaloupku, může se stát, že má nízké stropy. Rodinné domy je musí mít alespoň 2,5 m vysoké. Pokud to objekt nesplňuje, čekají vás velmi náročné stavební úpravy. Dejte si pozor i na velikost obytných místností, ty musí mít minimální velikost. Například pokoj pro jednu osobu (dětský pokoj) musí mít alespoň 8,5 m2 a pro dvě osoby (ložnice) 12 m2 (můžete třeba propojit obývák s kuchyní nebo obývák s komorou). A dalších různých podmínek je spousta. Podle náročnosti přestavby budete pravděpodobně muset zažádat o stavební povolení nebo alespoň provést ohlášení.

Fotogalerie

V průběhu rekonstrukce pěstounům dosloužil bojler. Než došla řada na instalaci nové nádrže, byla rodina několik dní bez teplé vody.
Vyrovnání podlahy na toaletě: před obložením bylo potřeba podlahu na toaletě trochu vyrovnat.
FVE panely: rodina pěstounů získala FVE panely od Energetického holdingu Malina.
Na novou střechu byly na konci listopadu instalovány FVE panely. Bylo také nutné v rámci víceprací zateplit vikýř.
Při rekonstrukci nemusíte vždy vše kompletně měnit, někdy stačí lehce opravit. Interiérové dveře u pěstounů byly v dobrém stavu, stačilo jim dát jen nový kabát.

Za projektem stojí

SSČS - Buřinka

Autor myšlenky a koordinátor celého projektu rekonstrukce domu pěstounské rodiny

Design4function - Architektonický ateliér Design4function s.r.o.

Autor projektové dokumentace pro rekonstrukci

Let´s build - komplexní služby ve stavebnictví

Realizátor stavebních prací

Mediální partner

Deník Bydlení