Jak se vyznat v typech projektových dokumentací?

Projekt stavby či rekonstrukce má různé části, na které potřebujete konkrétní specialisty s razítky. Pokud vaše rekonstrukce vyžaduje stavební povolení, bez projektu se neobejdete. V našem článku se dozvíte:

Veškerá projektová činnost musí být prováděna v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Rada odborníka: Lukáš Zimandl, ze studia Design4Function: „Projektant nebo architekt po prohlídce nemovitosti určí potřebný rozsah prací a případně osloví další specialisty potřebné pro tvorbu projektu (topenář, elektrikář, statik, energetický specialista). Někdy se stává, že první konzultace bývá zdarma nebo za hodinovou sazbu daného odborníka. Jeho rady vám pomohou ujasnit si co je opravdu potřeba rekonstruovat a jaké jsou reálné možnosti.“

Typy projektů

V průběhu rekonstrukce nebo stavby se můžete setkat s různými typy projektů a každý je potřeba na něco jiného.

1. Architektonická studie – funkční a praktický návrh od architekta, který by měl mít nejen estetické kvality, ale zároveň bere v potaz ekonomickou stránku. Často již v této fázi architekt projekt konzultuje s projektanty, statiky a dalšími odborníky. Je zpracovaná pro lepší představu o tom, jak bude nemovitost po ukončení prací vypadat. Obsahuje řezy a půdorysy s dispozičním a funkčním uspořádáním místností včetně navrhovaných ploch místností a rozmístění nábytku. Dále jsou součástí studie skici a vizualizace ukazující návrh z různých úhlů pohledu. Někdy přichází na řadu i interaktivní 3D model. Často se zpracovává více variant. Je určena pro majitele domu či bytu, neslouží úřadům ani dotčeným orgánům.

2. Projekt pro územní rozhodnutí – je prvním formálním krokem k realizaci. Je zpracován na základě schválené architektonické studie a je určen pro stavební úřad jako podklad k získání územního rozhodnutí či územnímu souhlasu. Stavební část zpracovává projektant, další části statik, požární technik, projektant vytápění, vzduchotechniky atd. Jednoznačně z něj vyplývá to, jak a kde bude stavba umístěna, jaké bude mít vazby s okolím i okolní infrastrukturou. Obsahuje požárně bezpečnostní řešení stavby, rozmístění přípojek anebo elektroinstalaci. Definuje také účel stavby.

3. Projekt stavební povolení / ohlášení – Poté, co dostanete rozhodnutí o umístění stavby, je potřeba ještě zažádat o stavební povolení nebo ohlášení. Dokumentace obsahuje stejné části jako projekt pro územní rozhodnutí, ale je podrobněji zpracovaná. Je možné zažádat o sloučené řízení, kdy získáte zároveň územní rozhodnutí i stavební povolení.

Rozdíly

 • Dokumentace pro územní rozhodnutí:

  Na jejím základě je udělováno povolení k umístění stavby. Projekt pro územní rozhodnutí nepotřebujete, pokud se nemění objem budovy. Pokud se na stávající stavbu přidá další patro nebo se navrhuje přístavba, je ale potřeba.

 • Dokumentace pro ohlášení stavby:

  Slouží pro menší stavební úpravy, kde není nutné získat stavební povolení. Stavby, které vyžadují ohlášení jsou definovány ve stavebním zákoně (paragraf 104).

 • Dokumentace pro stavební povolení:
  Je určena k získání stavebního povolení ke stavebnímu záměru.

Komentář odborníka

Lukáš Zimandl, ze studia Design4Function:

„Často se stává, že se stavba realizuje dle projektu pro stavební povolení. V tom ale není ještě spousta věcí určena, takže se pak řeší na místě a vznikají vícepráce.“

Kolik stojí projekt stavby?

Ceny jsou hodně individuální. Často se stává, že se odvíjí od metrů čtverečních plochy navrhovaného objektu. Každý majitel domu či bytu má jiné požadavky a potřeby, stejně tak jako každý projektant nebo architekt má jiné postupy, jak své projekty zpracovává, a tak se ceny mohou výrazně lišit.

 • Architektonická studie (do 100 000 Kč, cca 200 Kč/m2) – stavba, případně rekonstrukce vlastního domu je jedna z nejdražších věcí, kterou si v životě koupíte. Tak k ní i přistupujte tak, abyste později nelitovali, že jste šetřili a nezainvestovali do odborníka. Že vše mohlo být navrženo jinak, lépe a možná výhodněji pro vás a vaše potřeby.
 • Projekt pro územní rozhodnutí / stavební povolení / ohlášení (50 000 - 150 000 Kč, cca 800 Kč/m2) – cena je dána především tím, do jak velkých detailů je projekt zpracován.
 • Projekt pro výběr dodavatele – je možné přeskočit, když neprovádíte výběrové řízení. Jde spíše o porovnání nabídek.
 • Prováděcí projekt (50 000 – 200 000 Kč, cca 1 100 Kč/m2)
 • Projekt skutečného provedení (5 000 – 15 000 Kč)

Architekt vystihl vkus i přání naší pěstounské rodiny ve své studii hned napoprvé. Snažil se zachovat ráz stavby, která ve všech detailech odkazuje na selské stavení. V návrhu nové koupelny si paní Liběna moc pochvalovala výběr obkladů i většího umyvadla, které je pro velkou rodinu nutností. Jedinou změnou byla volba podlahové krytiny. Trvala na PVC, které se podle ní lépe udržuje, je měkčí a hřejivější než plovoucí podlaha.

Shrnutí: 

Každý stavební projekt má určité fáze a typy, které na sebe navzájem navazují a souvisejí. Je potřeba se se všemi seznámit, oslovit ty správné odborníky a zajistit potřebnou dokumentaci. Kolik který projekt stojí je rozepsáno v článku výše.

Fotogalerie

Projektant nebo architekt po prohlídce nemovitosti určí potřebný rozsah prací a případně osloví další odborníky. Někdy bývá první konzultace zdarma. Jeho rady vám pomohou ujasnit si, co je opravdu potřeba rekonstruovat a jaké jsou reálné možnosti.
Zpracování dokumentace Vás bude něco stát, nezapomeňte s touto částkou počítat při tvorbě rozpočtu.
Pokud se nemění objem budovy, projekt pro územní rozhodnutí nebudete nepotřebovat.
Projektant v projektu skutečného provedení popisuje nejen skutečný stav stavby, ale také všechny odchylky od původního plánu.
S výběrem vhodného materiálu Vám pomůže odborník. Vyplatí se nechat si poradit.

Za projektem stojí

SSČS - Buřinka

Autor myšlenky a koordinátor celého projektu rekonstrukce domu pěstounské rodiny

Design4function - Architektonický ateliér Design4function s.r.o.

Autor projektové dokumentace pro rekonstrukci

Let´s build - komplexní služby ve stavebnictví

Realizátor stavebních prací

Mediální partner

Deník Bydlení