Jak pokračuje rekonstrukce domu pěstounů

Jednání s úřady

Při plánování rekonstrukce většího rozsahu se vyplatí předem poradit s úřady, abyste věděli, v jakém režimu bude vaše stavba schvalována. Potřebujete stavební povolení, či ohlášení stavy nebo stačí jen oznámit udržovací práce?

Za rodinu pěstounů jednání se stavebním úřadem vedli architekti ze studia Design4Function s plnou mocí od majitelů domu. Po představení projektové dokumentace potvrdil úředník na příslušném stavebním úřadě, že změny nevyžadují ohlášení ani stavební povolení. Nezasahujeme totiž do nosných konstrukcí, neměníme vnější vzhled budovy ani vnitřní dispozice.

Pokud si v rámci rekonstrukce chcete v domě instalovat fotovoltaiku, nemůžete tak učinit jen tak svévolně. Dům rodiny pěstounů naštěstí není památkově chráněn ani se nenachází v chráněné krajinné oblasti a nebylo tedy potřeba žádné jednání s úřady. Pokud by se ale Váš dům nacházel v památkové zóně, musíte mít k tomuto záměru souhlas orgánu státní památkové péče (krajské nebo obecní úřady s rozšířenou působností). Pro připojení fotovoltaiky do rozvodné sítě je ale vždy potřeba požádat o souhlas příslušného distributora, v případě naší pěstounské rodiny tedy společnost ČEZ Distribuce. Nezapomeňte s tímto procesem počítat při plánování vaší rekonstrukce a domlouvání termínu instalace fotovoltaických panelů. Žádost o připojení do distribuční sítě je dobré podat ještě před vlastní instalací fotovoltaiky. Za pěstouny podal žádost Energetický holding Malina, který jim FVE a tepelné čerpadlo věnoval. „Zájem domácností o připojení domácích fotovoltaických elektráren v posledním roce enormně stoupnul, měsíčně vyřizujeme tisíce žádostí. Přesto se nám daří drtivou většinu vyřídit ve lhůtě 30 dnů, tak aby zákazníci mohli výhody fotovoltaiky využívat co nejdříve,“ říká Soňa Holingerová z ČEZ Distribuce.

Fotogalerie

Pokud si v rámci rekonstrukce chcete v domě instalovat fotovoltaiku, nemůžete tak učinit jen tak svévolně.
Žádost o připojení do distribuční sítě je dobré podat ještě před vlastní instalací fotovoltaiky.

Za projektem stojí

SSČS - Buřinka

Autor myšlenky a koordinátor celého projektu rekonstrukce domu pěstounské rodiny

Design4function - Architektonický ateliér Design4function s.r.o.

Autor projektové dokumentace pro rekonstrukci

Let´s build - komplexní služby ve stavebnictví

Realizátor stavebních prací

Mediální partner

Deník Bydlení