Jak při rekonstrukci nenaštvat sousedy

Máte starší byt nebo dům a rádi byste jej opravili? Pro ostatní obyvatele domu ovšem v tu dobu nastává pravé peklo. Hluk, prach a nepořádek jsou na denním pořádku po dobu několika týdnů, někdy dokonce měsíců. Jaké máte vůči sousedům povinnosti a co můžete udělat z vaší dobré vůle, aby nové bydlení nebylo trnem v oku všech, co žijí kolem vás?

Jak na dobré vztahy se sousedy v průběhu rekonstrukce?

Povinnosti před začátkem rekonstrukce: stavební zákon a občanský zákoník

Myslíte si, že ve vlastním bytě si můžete dělat, co se vám zlíbí? Tak to úplně neplatí. I provádění rekonstrukce se řídí zákony (konkrétně občanským zákoníkem a stavebním zákonem). Pokud zasahujete do nosných konstrukcí, společných prostor nebo měníte vnější vzhled budovy, budete podle stavebního zákona potřebovat stavební povolení. Více o něm se dočtete v článku: Jaká povolení potřebujete pro rekonstrukci. Pokud provádíte pouze udržovací práce, např. vyzdění jádra, rekonstrukci kuchyně, opravu zdí a vymalování, atd. stačí vám rekonstrukci pouze oznámit.

Vaše další povinnosti vyplývají z občanského zákoníku a se liší podle toho, zda bydlíte v družstevním bytě nebo jej máte v osobním vlastnictví. Ani v jednom případě se nemůžete pustit svévolně do díla bez toho, aniž byste komukoliv dali vědět.

U družstevního bytu nejste majitelem vy, ale družstvo, takže k jakýmkoliv stavebním úpravám potřebujete předem jeho souhlas. Jak bude vypadat, zjistíte ve stanovách družstva. Pokud se do oprav pustíte bez tohoto souhlasu, může vám hrozit pokuta nebo dokonce vyloučení z družstva.

V bytě v osobním vlastnictví, je to o poznání jednodušší. Stačí rekonstrukci výboru SVJ pouze ohlásit dopisem nebo e-mailem. Případně vpustit odpovědné osoby na kontrolu. Ostatním sousedům to pak dáte vědět jednoduchým oznámením, které se vyvěsí na nástěnku ve společných prostorách nebo v modernějších SVJ na jejich webových stránkách. Stačí napsat, v jakém patře a jak dlouho budou úpravy prováděny.

„I když jsem o termínu rekonstrukce informovala podle pravidel našeho SVJ, bohužel mi to moc nepomohlo. Dodavatel odvedl práci nekvalitně a došlo na předělávky a tím i k posunu původně plánovaného termínu. Tři dny hluku navíc, kdy mi museli znovu zbrousit celou podlahu, mi zbytečně pokazily vztahy se sousedkou. Doporučuji proto všem k termínu ukončení rekonstrukce připočítat aspoň 14 dní,“ radí Kristýna z Buřinky.

Občanský zákoník v § 1182 říká:

  1. Vlastník jednotky předem oznámí osobě odpovědné za správu domu stavební úpravu uvnitř svého bytu.
  2. Upravuje-li vlastník jednotky stavebně svůj byt, umožní osobě odpovědné za správu domu na základě její předchozí výzvy ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části, a to popřípadě i přístupem do bytu.
  3. Vlastník jednotky předem oznámí osobě odpovědné za správu domu podnikání nebo jinou činnost v bytě, která může vést k narušení obvyklého klidu a pořádku v domě na dobu nikoli přechodnou.

Noční klid, stanovy SVJ a domovní řád

Rozhodně nevrtejte do panelu v době nočního klidu (22–6 h), to by na vás sousedi mohli volat i policii. Další omezení hlučných a prašných prací pak mohou určit stanovy SVJ nebo domovní řád. Je dobré se před začátkem rekonstrukce zajímat, jak to u vás v domě chodí a předat tyto informace i řemeslníkům. Zajímavým příkladem mohou být pravidla provádění úprav v SVJ Feřtekova.

Ať už rekonstrukci provádíte svépomocí nebo ji za vás dělá stavební firma, musíte mít zajištěn úklid společných prostor a odvoz odpadu. Takže nenechávejte ve výtahu kapky od barvy nebo piliny a nepřeplňujte popelnice před domem stavební sutí. Neměli byste také skladovat stavební materiál ve společných prostorech (třeba na chodbě před bytem), porušujete tím požární předpisy.

Nechte děti sousedů přes poledne vyspat

Nejvíce pak rekonstrukcí v domě trpí ti, kteří jsou celý den uvnitř – senioři a maminky s dětmi na rodičovské dovolené. „Za dobu mé rodičovské dovolené v blízkých patrech probíhaly 3 kompletní rekonstrukce. Snažila jsem se co nejvíc času trávit venku, zvlášť, když dcera spala. Při dešti jsem občas požádala řemeslníky, aby si kolem poledne udělali přestávku a dítě se mohlo vyspat. Ne vždy mi mohli vyjít vstříc, ale aspoň se snažili,“ popisuje svoji zkušenost paní Lenka ze Zlína.

Pokud o dobré vztahy se sousedy stojíte, obejděte ty nejbližší osobně. Neuškodí ani malá pozornost – můžete jim vzít čokoládu nebo víno. Pokud mají doma miminko a harmonogram stavby to dovolí, naplánujte přestávky na dobu jeho poledního spánku. Určitě dodržujte volné neděle. „Když jsem byla na mateřské, byt nad námi koupila mladá rodina a před nastěhováním jej kompletně rekonstruovali. 8 týdnů byl pro mě pobyt doma nesnesitelný. Nová sousedka se pak přišla představit a omluvit a přinesla nám láhev vína a dceři plyšovou pandu. Bylo to milé,“ popisuje svou zkušenost se sousedy paní Hana z Prahy.

Osobní oznámení neuškodí ani v případě rekonstrukce rodinného domu. Paní Liběna z našeho příběhu rekonstrukce pěstounů před zahájení prací uspořádala garážový výprodej, takže měla příležitost sousedům plánované opravy předem oznámit. Bohužel se ale setkala i s nepochopením a závistí, ale s tím se někdy moc bojovat nedá. Na druhou stranu měli naši pěstouni to štěstí, že potřebná jednání s úřady za ně vyřizovalo architektonické studio.

Co dělat, když při rekonstrukci vytopíte sousedy?

Ne vždy probíhá rekonstrukce na jedničku a občas se pohromy nevyhnout ani sousedům. Své o tom ví i respondenti průzkumu Buřinky: „Při rekonstrukci koupelny jsme vytopili sousedy pod námi. Spravila to dobrá slivovice,“ vzpomíná pan Hugo. „Při bourání průchodu, došlo k poškození stropu sousedů pod námi. Museli jsme jim vymalovat. Nepatří to sice mezi vtipné zážitky z naší rekonstrukce, ale nakonec to dobře dopadlo,“ říká pan Tomáš z Břeclavi.

Pro podobné případy je dobré, mít u majetkového pojištění sjednané také pojištění odpovědnosti z občanského života. Pokud rekonstrukci ve vaší nemovitosti provádí řemeslníci či stavební firma, měla by být proti vzniku škod jejich vinou rovněž pojištěná. Nápravy se pak lépe domáháte, pokud jste se stavební firmou uzavřeli smlouvu o dílo.

„Když se ocitnete v roli poškozených, je lepší spoléhat na vlastní pojištění stavby či domácnosti. Pojišťovna pak škodu, kterou vám vyplatí například za probořenou zeď od sousedů či vytopení celého bytu, vymáhá na viníkovi,“ říká Jan Marek, tiskový mluvčí Generali České pojišťovny a dodává“ „Majetkové pojištění pak obsahuje užitečné asistenční služby, na které lidé ve stresu mnohdy zapomínají. Asistence dokáže pomoct s vyhledáním řemeslníků pro případ nenadále havárie. Jde přitom o prověřené kontakty. Nejčastěji jde o sklenáře ale třeba také elektrikáře nebo instalatéry. Pojišťovna pak hradí organizaci jejich příjezdu, příjezd samotný a limit na práci a materiál, který je v pojistné smlouvě sjednaný.“

Fotogalerie

Nová okna jsou již na místě.
Stav původní střechy po sundání tašek byl katastrofa.
Díky nové střeše je i v zatím nedokončeném obytném podkroví s vypnutým topením tepleji než v době před rekonstrukcí, kdy topení jelo naplno.
Nové obklady k koupelně
Pan Bartek ze stavební firmy Let´s Bulid přijel na kontrolu průběhu rekonstrukce.

Za projektem stojí

SSČS - Buřinka

Autor myšlenky a koordinátor celého projektu rekonstrukce domu pěstounské rodiny

Design4function - Architektonický ateliér Design4function s.r.o.

Autor projektové dokumentace pro rekonstrukci

Let´s build - komplexní služby ve stavebnictví

Realizátor stavebních prací

Mediální partner

Deník Bydlení