Dejte (Novou) zelenou ekologičtějšímu bydlení!

Díky dotačnímu programu Nová zelená úsporám nemusí pořízení úspornějšího řešení vaši peněženku tolik bolet.

 • S čím pomůže dotace
 • Jak to funguje a jak žádat

Výměna starého kotle, instalace fotovoltaické elektrárny či retenční nádrže. Kroky, které zřejmě neminou nikoho, kdo chce své bydlení více sladit s přírodou. Tyto úpravy často vyžadují značnou počáteční investici. Přináší však každý měsíc úspory při platbě na energie. Díky dotačnímu programu Nová zelená úsporám nemusí pořízení úspornějšího řešení vaši peněženku tolik bolet. Víte, jaké jsou aktuální podmínky?

Když ministerstvo dá úsporám zelenou

Program Nová zelená úsporám je v podstatě mladším bratrem „Zelené úsporám.“ Ten Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) realizovalo v letech 2009–2010. Po několikaleté pauze se Čechům nakonec otevřel rozsáhlejším program s přívlastkem „Nová“. Ten od samého počátku spravuje Státní fond životního prostředí, který jej zároveň označuje za „nejefektivnější z programů v České republice zaměřený na úspory energie v budovách pro bydlení.“  V letech 2014–2021 bylo rozděleno 16 miliard korun mezi více než 74 tisíc příjemců. V druhé etapě projektu (2021–2030) je k dispozici minimálně 39 miliard korun.

S čím vším pomůže dotace?

A na co všechno vám tedy stát v rámci Nová zelená úsporám na rodinné domy aktuálně přispěje?

 • Na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících rodinných domů. Podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů, instalaci stínicí techniky a na projekt.

 • Na výstavbu zelených střech na rodinných domech, případně dalších nadzemních stavbách ve vlastnictví žadatele.

 • Na systémy pro využití tepla z odpadní vody včetně příslušenství a zapojení systému.

 • Na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva, kotlů na topné oleje, na výměnu lokálních topidel (např. kamen) za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo a na výměnu plynových kotlů starších než 20 let a elektrického vytápění za tepelné čerpadlo.

 • Na domácí solární fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou.

 • Na výstavbu nebo nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností využívající energii z obnovitelných zdrojů.

 • Na efektivní zachytávání a využití dešťové a odpadní vody. O této dotaci už jste možná slyšeli pod názvem „Dešťovka“.

 • Na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla.

 • Na pořízení a instalaci dobíjecí stanice pro osobní elektromobil a dalších zařízení nezbytných pro její provoz.

 • Na systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla.

Dotace a ještě více

Zvažujete-li výměnu kotle, není tak úplně od věci zamyslet se i nad zateplením domu či dalšími úpravami, které vám pomohou získat od státu vyšší dotaci. Můžete totiž dosáhnout na tzv. kombinační bonus, který je poskytován v případě, že je v rámci jedné žádosti kombinováno více podporovaných opatření. Výše bonusu je 10 000 Kč za každé opatření, s výjimkou prvního.

Existuje také bonus pro vybrané kraje, regiony a obce, který je určený k realizaci opatření v rodinných domech nacházejících se v regionech a obcích uvedených v Akčním plánu Strategie regionálního rozvoje 2021+ a také v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji. Opatření jsou zvýhodněna bonusem 10 % z celkové výše podpory bez ostatních bonusů.

Do třetice všeho dobrého je v programu Nová zelená úsporám ještě možnost čerpat bonus za environmentálně šetrné řešení projektu. Ten je poskytován k žádostem v oblastech podpory zateplení nebo novostaveb (zde je podporována výstavba nebo nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností) s doloženým výpočtem environmentálního hodnocení, které získají nenulové bodové ohodnocení. Výše bonusu je stanovena na 300 Kč za každý získaný bod. Maximální výše bonusu je 30 000 Kč.

Jak to funguje a jak žádat?

Žádost může obsahovat kombinaci několika oblastí podpory viz odstavec výše. O dotaci můžete žádat před, v průběhu nebo po dokončení úprav. V rámci samotné žádosti se pak nevyhnete těmto zásadním krokům:

 1. Zjistěte si podmínky

  Než se pustíte do žádosti samotné, je třeba seznámit se se všemi podmínkami, za nichž lze dotovaná opatření realizovat. Ty najdete zde pro rodinné domy a zde pro bytové domy.
   

 2. Oslovte odborníky

  U některých úprav budete potřebovat úřední razítko či souhlas sousedů, ale neobejdete se ani bez odborníků. Chystáte-li se dotací spolufinancovat náročnější úpravy, než je například výměna kotle (tam všechny dokumenty většinou zajistí odborná firma), bude potřeba oslovit odborníky, aby zpracovali posudek.
   
  Splnění podmínek dotace bude nutné doložit právě odborným posudkem. Ten se liší podle konkrétního opatření. Odborný posudek v oblasti novostavby a zateplení se zpravidla skládá ze dvou částí – projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy (kdo může zpracovat energetické hodnocení vašeho projektu zjistíte ZDE.), u ostatních opatření je jednodušší. Posudek musí být zpracován osobou s příslušnou autorizací či oprávněním.
   
  Tip: Seznam autorizovaných osob najdete na internetových stránkách ČKAIT a ČKA, energetické specialisty na webu MPO anebo můžete vyhledávat přímo přes web Nové zelené úsporám.
   

 3. Připravte si vše potřebné

  Před podáním žádosti shromážděte všechny dokumenty, které k jejímu úspěšnému podání budete potřebovat. Je to především odborný posudek i další dokumenty, jejichž seznam najdete v odkazech uvedených v předchozích bodech.
   

 4. Podejte žádost!

  K podání žádosti i všech potřebných dokumentů, které probíhá výhradně online skrze AIS SFŽP ČR, budete potřebovat tzv. identitu občana, kterou si můžete zřídit zde. Pak už jen stačí vyplnit požadované údaje v žádosti a doplnit veškeré potřebné dokumenty dle oblasti, v rámci které o dotaci žádáte. Veškeré podmínky dotace i detailní návod, jak žádat, najdete na webu wwww.novazelenausporam.cz.
   
  TIP: V případě, že se chcete vyhnout samotnému vyplňování žádosti a seskupování jednotlivých dokumentů, využijte nabídky profesionálů, kteří za vás vše rádi vyřídí. Často jsou jimi právě dodavatelské firmy, které mají s vyřizováním dotací bohaté zkušenosti. Seznam specialistů, kteří vám pomohou nejen s projektovou dokumentací, ale také se samotnou realizací najdete třeba tady.
   

 5. Počkejte na schválení

  Po podání vaší žádosti dochází k jejímu schvalování, po němž můžete být vyzváni k případnému doplnění chybějících informací či dokumentů. Pokud je vše v pořádku, obdržíte akceptační dopis, od jehož doručení vám běží lhůta dle typu opatření, kterou máte na provedení podpořených změn a jejich doložení.
   
  TIP: S pracemi však můžete začít již před podáním žádosti, v průběhu jejího hodnocení nebo až po doručení akceptačního dopisu.
   

 6. Myslete na dostatek vlastních prostředků

  Musíte počítat s finanční spoluúčastí. Na začátku platíte vše sami a peníze vám přijdou na účet až poté, co stavbu či rekonstrukci ukončíte a podpořená opatření řádně doložíte. V případě komplexního zateplení ale získáte dotaci předem, a navíc budete mít možnost sjednat výhodný úvěr od stavebních spořitelen.
   

 7. Držte se odborníků i kvality

  Realizaci dotovaných opatření nechte na odbornících, kteří mají s konkrétními úpravami zkušenosti. U některých úprav vám ani nic jiného nezbývá. Realizujete-li opatření v oblasti podpory A nebo B, tedy zateplení stávajícího domu nebo novostavbu, je vaší povinností mít po dobu realizace zajištěn způsobilou osobou odborný technický dozor. Nejen ve výběru dodavatelů, ale i materiálů a dalších výrobků pak upřednostňujte cestu kvality nad kvantitou. Se správným výběrem dodavatele pomohou kladné reference či osobní návštěva u jiného zákazníka firmy.
   
  TIP: K výběru odborného technického dozoru můžete využít seznam ZDE. Na portálu Refsite najdete hodnocení dodavatelských firem přímo od zákazníků.
   

 8. Doložte provedené práce

  Veškeré faktury a účty za provedené práce lze opět doložit online skrze AIS SFŽP ČR. Stejně jako v rámci samotné žádosti, i zde můžete být vyzváni k doplnění či vysvětlení případných nejasností.
   

 9. Čekejte na peníze

  V případě, že doložení všech dokumentů proběhne bez problémů, můžete se těšit na výplatu dotace. Ta budou převedena přímo na bankovní účet uvedený na žádosti a její výše může odrážet doložené podklady či případné omezení veřejné podpory.

Úvěr od Buřinky pro budoucnost

Zvýhodněná půjčka na rekonstrukci zaměřená na úspornější bydlení.

Fotovoltaika

Razantní zvyšování cen energií, kladný vztah k přírodě i touha po větší soběstačnosti. Ať už za nárůstem využívání fotovoltaiky u rodinných domů stojí cokoli, solární systémy se v posledních letech dostávají doslova na výsluní.