Dejte (Novou) zelenou ekologičtějšímu bydlení!

Díky dotačnímu programu Nová zelená úsporám nemusí pořízení úspornějšího řešení vaši peněženku tolik bolet.

 • S čím pomůže dotace
 • Jak to funguje a jak žádat

Výměna starého kotle, instalace fotovoltaické elektrárny či retenční nádrže. Kroky, které zřejmě neminou nikoho, kdo chce své bydlení více sladit s přírodou. Tyto úpravy často vyžadují značnou počáteční investici. Přináší však každý měsíc úspory při platbě na energie. Díky dotačnímu programu Nová zelená úsporám nemusí pořízení úspornějšího řešení vaši peněženku tolik bolet. Víte, jaké jsou aktuální podmínky?

Když ministerstvo dá úsporám zelenou

Program Nová zelená úsporám je v podstatě mladším bratrem „Zelené úsporám.“ Ten Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) realizovalo v letech 2009–2010. Po několikaleté pauze se Čechům nakonec otevřel rozsáhlejším program s přívlastkem „Nová“. Ten od samého počátku spravuje Státní fond životního prostředí, který jej zároveň označuje za „nejefektivnější z programů v České republice zaměřený na úspory energie v budovách pro bydlení.“  V letech 2014–2021 bylo rozděleno 16 miliard korun mezi více než 74 tisíc příjemců. V druhé etapě projektu (2021–2030) je k dispozici minimálně 39 miliardami korun.

S čím vším pomůže dotace?

Jste-li rozhodnuti pustit se do větší rekonstrukce nebo stavíte nový dům, zvažte předem všechna ekologická řešení, do kterých se chcete pustit. Za konkrétní kombinace řešení dokonce můžete získat bonus až 10 tisíc korun za každou kombinaci u rodinných domů a až 20 tisíc korun u bytových domů. Zvažujete-li výměnu kotle, není úplně od věci zamyslet se i nad zateplením domu či dalšími úpravami, které vám pomohou získat od státu vyšší dotaci. A na co všechno vám tedy stát v rámci Nová zelená úsporám aktuálně přispěje?

 • Na renovace rodinných a bytových domů (zateplení fasády, střechy, stropů, výměna oken a dveří)

 • Na nákup rodinných domů a bytů s velmi nízkou energetickou náročností

 • Na pořízení akumulační nádrže na zachytávání dešťové vody, využívání odpadní vody

 • Na využívání tepla z odpadní vody, ohřev vody

 • Na výměnu neekologických zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle či lokální zdroje na biomasu, plynové kondenzační kotle

 • Na stavbu rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu (pasivní domy)

 • Na budování solárních termických a fotovoltaických systémů

 • Na zelenou střechu, venkovní stínicí techniku

 • Na systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperace)

 • Na pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní vozidla

 • Na výsadbu stromů na veřejnosti přístupných pozemcích u bytových domů

Nové období, řada změn!

Nejen rozšíření oblastí, ve kterých je možné dotaci čerpat, ale navýšení maximální podpory či usnadnění a zrychlení podávání žádostí. To jsou jen některé novinky, které se žadatelům v druhé etapě otevírají. Co všechno vás tedy v tomto programovém období čeká nového?

 • U rodinných domů se maximální míra podpory zvýšila na 60 % uznatelných nákladů, u bytových domů pak na 50 %

 • Podpora na bytové domy nyní platí po celé České republice

 • Navýšila se podpora u některých řešení (například výměna zdroje tepla)

 • Žadatelé nově mohou kombinovat příspěvky, což je dokonce oceňováno bonusem

 • Pro žadatele z Moravskoslezského, Ústeckého nebo Karlovarského kraje je dotace navýšena o 10 %

 • Zvýšila se také maximální absolutní částka, kterou můžete z programu získat (v souvislosti s růstem cen materiálů i prací)

 • Došlo k propojení programu Nová zelená úsporám s programem Dešťovka

 • Mezi podporované řešení přibyly i některé novinky (například nabíječka pro elektromobily)

 • Všechny potřebné dokumenty a podklady se vyřizují pouze online, vyhnete se tak zbytečnému papírování

 • Nově je možné žádat o dotaci také na trvale obývané rekreační objekty

Jak to funguje a jak žádat?

Na jeden rodinný či bytový dům máte podáváte jednu žádost, která může obsahovat kombinaci několika oblastí podpory. O dotaci můžete žádat před, v průběhu nebo po dokončení úprav. V rámci samotné žádosti se pak nevyhnete těmto zásadním krokům:

Chci zjistit více informací o dotacích a možnostech financování

1. Zjistěte si podmínky, oslovte odborníky

Než se pustíte do žádosti samotné, je třeba seznámit se se všemi podmínkami, za nichž lze dotovaná opatření realizovat. Ty najdete zde pro rodinné domy a zde pro bytové domy. Myslete také na to, že už od začátku byste v celém procesu neměli zůstat sami. Nejen, že u některých úprav budete potřebovat úřední razítko či souhlas sousedů, ale neobejdete se ani bez odborníků. Chystáte-li se dotací spolufinancovat náročnější úpravy než je například výměna kotle (tam všechny dokumenty většinou zajistí dodavatelská firma), oslovte proto projektanta i další odborníky, například energetického specialistu. Ti nejenže pomohou s kombinací dalších možných řešení, ale také zajistí všechnu potřebnou dokumentaci.
 

2. Připravte si vše potřebné

Před podáním žádosti shromážděte všechny dokumenty, které k jejímu úspěšnému podání budete potřebovat. Je to především odborný posudek i další dokumenty, jejichž seznam najdete v odkazech uvedených v předchozím bodě.
 

3. Podejte žádost!

K podání žádosti i všech potřebných dokumentů, které probíhá výhradně online skrze AIS SFŽP ČR, budete potřebovat tzv. identitu občana, kterou si můžete zřídit zde. Pak už jen stačí vyplnit požadované údaje v žádosti a doplnit veškeré potřebné dokumenty dle oblasti, v rámci které o dotaci žádáte. Veškeré podmínky dotace i detailní návod, jak žádat, najdete na webu www.novazelenausporam.cz.
 
TIP
V případě, že se chcete vyhnouti samotnému vyplňování žádosti a seskupování jednotlivých dokumentů, využijte nabídky profesionálů, kteří za vás vše rádi vyřídí. Často jsou jimi právě dodavatelské firmy, které mají s vyřizováním dotací bohaté zkušenosti. Seznam specialistů, kteří vám pomohou nejen s projektovou dokumentací, ale také se samotnou realizací najdete třeba tady.
 

4. Počkejte na schválení

Po podání vaší žádosti dochází k jejímu schvalování, po němž můžete být vyzváni k případnému doplnění chybějících informací či dokumentů. Pokud je vše v pořádku, obdržíte akceptační dopis, od jehož doručení vám běží lhůta 24 až 36 měsíců na realizaci podpořených opatření a jejich doložení.
 
TIP
S realizací opatření můžete samozřejmě začít ještě před podáním žádosti. Myslete ale na to, že veškeré uplatňované faktury či další dokumenty dokládající realizaci opatření musí být vystaveny po datu 1. ledna 2021.
 

5. Myslete na dostatek vlastních prostředků

Dotace je vyplácena až po samotné realizaci opatření. Než peníze od státu získáte, musíte úpravy financovat jinak. Lidé nejčastěji volí kombinaci úspor a úvěru. S tím může pomoci například Úvěr od Buřinky pro budoucnost od Stavební spořitelny České spořitelny.
 

6. Držte se odborníků i kvality

Realizaci dotovaných opatření nechte na odbornících, kteří mají s konkrétními úpravami nesporné zkušenosti. U některých úprav vám ani nic jiného nezbývá. Pro čerpání dotace totiž potřebujete doložit instalaci odborníkem. Nejen ve výběru dodavatelů, ale i materiálů a dalších výrobků pak upřednostňujte cestu kvality nad kvantitou.
 

7. Doložte provedené práce

Veškeré faktury a účty za provedené práce lze opět doložit online skrze AIS SFŽP ČR. Stejně jako v rámci samotné žádosti, i zde můžete být vyzváni k doplnění či vysvětlení případných nejasností.
 

8. Čekejte na peníze

V případě, že doložení všech dokumentů proběhne bez problémů, můžete se těšit na výplatu dotace. Ta budou převedena přímo na bankovní účet uvedený žádosti a její výše může odrážet doložené podklady či případné omezení veřejné podpory.

Úvěr od Buřinky pro budoucnost

Zvýhodněná půjčka na rekonstrukci zaměřená na úspornější bydlení.

Fotovoltaika

Razantní zvyšování cen energií, kladný vztah k přírodě i touha po větší soběstačnosti. Ať už za nárůstem využívání fotovoltaiky u rodinných domů stojí cokoli, solární systémy se v posledních letech dostávají doslova na výsluní.