První český dům z 3D tiskárny je na světě

PRVOK od Buřinky – akcelerátor odvětví 3D tisku staveb

  V posledních dnech vznikal v Českých Budějovicích PRVOK od Buřinky, první český 3D tištěný dům z betonu. Tisk trval celkem 22 hodin včetně vnitřních příček a bylo na něj potřeba 17 tun betonové směsi. Nyní beton tvrdne, probíhá kompletace a poté dům čeká převoz do Prahy. Na konci prázdnin bude představen veřejnosti na Střeleckém ostrově. PRVOK postupně získává i důležité atesty, např. statickou tlakovou zkoušku, která ukázala, že vnitřní nosná stěna vydrží tíhu 50 tun, což je více než může přinést lavina. Následovat budou i další testy, které jsou jednou z podmínek k dalšímu rozšíření technologie 3D tisku staveb. Výroba domu také získala záštitu Karla Havlíčka, ministra průmyslu a obchodu.  

V srpnu k vidění na Střeleckém ostrově

„I přes drobné komplikace způsobené nepřízní počasí se nám podařilo dům úspěšně vytisknout. Celkový čistý čas tisku je 22 hodin a bylo potřeba 17 tun speciálně vyvinuté směsi. Nyní bude beton 28 dní tvrdnout a souběžně s tím probíhá kompletace domu, výroba zelené střechy, podlah, veškerých rozvodů, oken a dveří atd.,“ říká autor stavby, sochař Michal Trpák. Od 18. srpna bude dům kotvit na Střeleckém ostrově, kde bude také možnost jej navštívit. Podrobnosti slavnostního odhalení budou včas zveřejněny na www.prvokodburinky.cz.

Udržitelnost je pro Čechy důležitá

Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka) provedla začátkem června průzkum mezi svými klienty o tom, jaké faktory jsou pro ně důležité při pořízení nového bydlení a při rekonstrukcích toho stávajícího. Z téměř 9 000 odpovědí mimo jiné vyplývá, že při rekonstrukci je pro Čechy klíčová udržitelnost. Zavedení ekologických technologií, které zlevní provozní náklady bydlení (např. tepelné čerpadlo, solární panely na ohřev vody), je důležité pro 48 % dotázaných. Průzkum také ukázal, že technologie 3D tisku je veřejností velmi dobře vnímána. „Více než polovina našich klientů si umí představit bydlet v 3D tištěném domě, ať už oválném či hranatém. Pouze čtvrtina dotázaných zatím nevnímá 3D tisk jako směr, kterým se vydá české stavebnictví,“ říká Libor Vošický, předseda představenstva Stavební spořitelny České spořitelny. Buřinka již nyní podporuje udržitelnost stavebnictví a svým klientům nabízí např. vyřízení dotace na rekonstrukci domu z dotačních programů (Nová Zelená úsporám, Kotlíkové dotace). Po jejím obdržení je možné případný Úvěr od Buřinky částečně či zcela splatit mimořádnou splátkou ve výši získané dotace a to zcela bez poplatků.

PRVOK unese i lavinu

Ve spolupráci s Experimentálním centrem Fakulty stavební ČVUT proběhla v květnu zkouška mechanické odolnosti a stability na zkušebním tisku třetiny domu. Testována byla vnitřní nosná stěna zatížením 50 tun, což odpovídá dvěma naloženým náklaďákům plných štěrku. Prvok od Buřinky vydrží větší zátěž, než představuje tíha sněhu při lavině.

PRVOK je hybatelem změny

Prvok je experimentální obytný dům a Buřinka je velmi ráda, že může být u toho. Každý přenos teorie do praxe přináší nečekané komplikace a právě proto je potřeba praktickými zkouškami vzniklé problémy vyřešit. Věříme, že tyto druhy experimentu se stanou hnací silou akcelerace změn ve stavebnictví,“ říká Libor Vošický. K tomu, aby se metoda 3D tisku budov stala běžnou stavební praxí, je nyní potřeba:
  1. Propojení akademické sféry, výrobců materiálů i robotů a investorů nad dalším výzkumem a vývojem. Hlavním cílem této spolupráce je normování technologie a konstrukce. To je nutná podmínka pro rozšíření technologie do praxe a její uznatelnosti např. v žádosti o stavební povolení.
  2. Další vývoj složení směsi. Akademická sféra již nyní spolupracuje s výrobci směsí nad výzkumem použití recyklátu. Zpracování materiálu, ze kterého již bylo dříve něco postaveno, dům nejen výrazně zlevní, ale také sníží nároky na nerostné suroviny.
  3. Vývoj čerpacího systému pro materiály s větší zrnitostí a zvětšení tryskové hubice na větší průtok.
  4. Využití robota i pro další procesy na stavbě, např. hloubení základů, tisk základové desky atd.
  5. Seznámení odborné veřejnosti s technologií 3D tisku. „K většímu rozšíření potřebujeme, aby se s možnostmi 3D tisku staveb nyní seznámili nejen výzkumníci, ale i architekti, stavitelé, zástupci státní správy a samosprávy. Musí vzniknout nové studijní obory,“ říká Jiří Vele, architekt, který se podílí na vývoji ovládacího programu pro robota na 3D tisk budov na ČVUT.
   

Sledujte nás:

Web: www.prvokodburinky.cz/

Facebook: www.facebook.com/Prvok-od-Bu%C5%99inky-111289663869173/ Instagram: https://www.instagram.com/prvokodburinky/

Kontakt pro média

Monika Kopřivová, specialistka komunikace SSČS, 724 087 666 monika.koprivova@burinka.cz   Hana Burečková, account manager AMI Communications, 604 684 103  hana.bureckova@amic.cz