Výroční zpráva 2022

Vážené dámy, vážení pánové,
 
rok 2022 byl další z řady nelehkých období, a to z mnoha důvodů. Po složitém covidovém čase začala již v únoru válka na Ukrajině. Odhlédneme-li od bezesporu tragických dopadů konfliktu, z ryze praktického hlediska byl jeho důsledkem strmý vzestup cen energií, který přispěl k výraznému růstu inflace, následně úrokových sazeb a výraznému propadu hypotečního trhu. Jsem hrdý, že i v takto složitých makroekonomických a geopolitických podmínkách si Buřinka vedla více než skvěle.
 
Především obhájila svou pozici největší rekonstrukční banky na trhu stavebních spořitelen. Díky nám si více jak 19 000 domácností splnilo svůj sen o lepším bydlení a téměř 95 000 klientů jsme pomohli spořit si na budoucnost. Obzvlášť velkou radost mám z faktu, že více než 25 000 smluv o stavebním spoření bylo uzavřeno pro děti.
 

Sluší se poděkovat

Náš úspěch je dlouhodobě založen na týmové práci a silných firemních hodnotách. Není dílem jedinců, ale nás všech. Proto cítím jako svou radostnou povinnost poděkovat zaměstnancům Buřinky za to, jak i v těchto nelehkých ekonomických a společenských podmínkách zvládli poskytovat klientům profesionální servis a podporu.

Samozřejmě děkuji těm, kdo jsou středobodem našich snah, našim klientům, za věrnost a důvěru, kterou v nás vkládají. Nesmím zapomenout ani na obchodní partnery. Děkuji jim o to více, že byla v těžkých časech roku 2022 jejich práce mnohem náročnější a vyžadující vyšší nasazení. Děkuji také našemu akcionáři za podporu podnikatelské strategie Buřinky. Za to, že v nás věří.

Náš úspěch je dlouhodobě založen na týmové práci a silných firemních hodnotách. Není dílem jedinců, ale nás všech.

Trvale udržitelný úspěch

Ač by se to vzhledem k okolnostem mohlo zdát jako nemožné, minulý rok byl v historii Buřinky finančně i obchodně jedním z nejúspěšnějších. Co bylo podstatou tohoto úspěchu? Především trpělivé a důsledné naplňování naší dlouhodobé strategie být rekonstrukční bankou zaměřenou na financování rekonstrukcí, renovací a modernizací, a to jak rodinných, tak bytových domů.
 
V minulém roce jsme své síly napnuli do oblasti energetických úspor domácností. Financování fotovoltaik, tepelných čerpadel a zateplování budov se stalo nosným pilířem našeho současného i budoucího podnikání.
 

V jednoduchosti je síla

Našimi krédy jsou jednoduchost, dostupnost a transparentnost. Proto jsme i v roce 2022 představili řadu produktových a procesních inovací.
 
V první řadě bych rád zmínil Úvěr od Buřinky pro budoucnost. Tento produkt za zvýhodněných podmínek podporuje financování energeticky úsporných a ekologických technologií, které domovy našich klientů obohatí o environmentální rozměr a uspoří jim nemalé finanční prostředky. Dále možnost uzavřít stavební spoření pro děti v internetovém bankovnictví George, tedy bez nutnosti návštěvy pobočky či finančního poradce.
 
Další praktickou novinkou je možnost sjednání rekonstrukčního Úvěru od Buřinky přes tablet v pobočkové síti České spořitelny. Díky této aplikaci se mohou zájemci za pomoci finančních poradců seznámit se všemi nabízenými variantami úvěru a vybrat si tu, která jim vyhovuje nejlépe. K nástrojům, které zrychlily proces sjednání produktů od Buřinky, patří rovněž elektronický podpis. Při uzavírání smluv o stavebním spoření ho využíváme nejen v našich kmenových týmech, ale implementovali jsme jej do systémů také našim externím partnerům.

V neposlední řadě jsme proces sjednání stavebního spoření zdigitalizovali zcela komplexně, takže nyní již tento akt probíhá ve všech distribučních kanálech naprosto bezpapírově.

Jednou z velkých změn v uplynulém roce bylo rovněž sladění řízení a spolupráce s naší mateřskou bankou v oblasti podpory externího prodeje.

Nesmím zapomenout ani na změnu sídla Buřinky. Přestěhovali jsme se z pražské Vinohradské ulice, kde Buřinka působila téměř 20 let, do nových prostor naší mateřské společnosti na Prahu 4. Jsem přesvědčen, že i fyzické přiblížení se centrále nám spolu s intenzivně naplňovanou koncepcí bydlení a jednotným řízením obchodu umožní lépe vycházet vstříc měnícím se potřebám a přáním našich klientů a obchodních partnerů, a ještě více zefektivnit spolupráci v rámci celé finanční skupiny.
 

Buřinka pomáhá

Nedílnou součástí naší firemní kultury jsou aktivity v oblasti společenské pomoci a odpovědnosti. Rok 2022 byl v tomto ohledu výjimečný tím, že jsme pomáhali ještě více a usilovněji než v klidnějších časech. Válka na Ukrajině vyhnala mnoho matek s dětmi z jejich domovů. Jsem proto velmi hrdý, že jsme některým z nich mohli pomoci a s organizací SIMI a Českou spořitelnou jim poskytli dočasný azyl a ubytování.

Rovněž jsme se znovu zapojili do pomoci mentálně postiženým spoluobčanům. Tradičně jsme sdružení Portus Praha přispěli finančním darem a prodejem benefičních cihel v rámci známé AKCE CIHLA získali další tolik potřebné finanční prostředky. Také jsme pokračovali v pomoci samoživitelkám a samoživitelům. Nadaci Šatník Nory Fridrichové jsme darovali částku na úhradu nájemného na další rok.

Nezapomínejme však na to, že jsme mohli pomáhat jen díky dosažení významných finančních a obchodních úspěchů. Za ně vděčíme – a z toho mám největší radost – prokazatelně rostoucí spokojenosti klientů s našimi službami a produkty. Právě tato skutečnost je pro nás velmi významná nejen z lidského hlediska, ale také z pohledu budoucnosti. Je důkazem našich předpokladů k dosahování stabilně vynikajících výsledků v nadcházejících letech a naplňování našeho základního poslání – plnit lidem sny o lepším bydlení.

S úctou

Libor Vošický
předseda představenstva

Ke stažení