Výroční zpráva 2021

Vážené dámy, vážení pánové,
 
rok 2021 byl v mnoha ohledech pro Buřinku výjimečný. Podařilo se nám dosáhnout nejen nejlepších obchodních výsledků za celou dobu její existence, ale také rekordního počtu poskytnutých úvěrů. Výraznou část z nich tvořily úvěry na financování rekonstrukcí vlastního bydlení. Díky nám si téměř 22 000 domácností splnilo svůj sen o lepším domově, čímž jsme potvrdili naši ambici být největší rekonstrukční bankou na trhu stavebních spořitelen. Současně se loňský rok nesl ve znamení razantního růstu úvěrového portfolia, a to o více než 12 %. Zároveň s námi začalo spořit téměř 70 000 nových klientů.
 
Tento úspěch je o to cennější, že jsme ho dosáhli v době, kterou stále ještě výrazně ovlivňovala pokračující celosvětová pandemie koronaviru a její kritický dopad na ekonomiku. Ten se projevil především v narušení globálního obchodu a s tím spojeným výrazným růstem inflace a úrokových sazeb. Po celý rok byly navíc možnosti osobního setkávání s našimi klienty a obchodními partnery stále velmi omezené. Jsem proto velmi hrdý nejen na to, že jsme i v takto extrémně složitých podmínkách obstáli, ale i že se nám navzdory těmto komplikacím podařilo překonat mnoho historických obchodních i finančních rekordů.
 
Náš úspěch dlouhodobě stojí především na týmové práci a úsilí mnoha lidí, kterým bych rád poděkoval. I letos patří můj dík a velký obdiv v první řadě zaměstnancům Buřinky za to, jak skvěle zvládli poskytovat našim klientům profesionální servis na dálku, přestože se opět museli vypořádat s celou řadou dalších povinností při práci z domova. Děkuji našim klientům za jejich důvěru, trpělivost a loajalitu a také našim obchodním partnerům, kteří doporučovali svým zákazníkům naše produkty v rámci finančního poradenství. A v neposlední řadě děkuji našemu akcionáři za podporu a důvěru, které vložil v naši podnikatelskou strategii.

Opět se nám dařilo také výrazně urychlovat digitální inovace našich produktů a procesů. Ve spolupráci s tribem Bydlení a Českou spořitelnou jsme zavedli online čerpání našeho vlajkového produktu, Úvěru od Buřinky, do internetového bankovnictví George. A našim obchodním partnerům jsme zase umožnili výrazně zjednodušit a zrychlit proces sjednávání tohoto úvěru tím, že jsme v aplikaci Expert24 vytvořili zcela digitální proces včetně možnosti potvrdit smluvní dokumentaci s klientem prostřednictvím biometrického podpisu. Inovovali jsme také proces sjednání stavebního spoření na pobočkách České spořitelny, aby byl pro poradce jednodušší, rychlejší a přehlednější. A kromě toho všeho jsme také spustili nový web, který odpovídá současným trendům a potřebám klientů.

Loňský rok se nesl znamení razantního růstu úvěrového portfolia, a to o více než 12 %. Zároveň s námi začalo spořit téměř 70 000 nových klientů.

Na digitalizaci našich úvěrových i vkladových produktů, procesů a souvisejících služeb se budeme zaměřovat i nadále. V internetovém bankovnictví George umožníme klientům uzavřít stavební spoření zcela online také pro jejich děti, pro rekonstrukční úvěry nastavíme možnost dokládání veškerých podkladů digitálně a zavedeme podporu některých online servisních operací jak pro úvěry, tak i pro vklady. Pro své obchodní partnery připravujeme digitální podpis pro sjednávání stavebního spoření a přes API služby jim umožníme modelovat naše úvěrové produkty. Chystáme se rovněž napojit bankovní identitu do našich online prodejních kanálů, čímž výrazně zjednodušíme především proces sjednávání oblíbeného Stavebního spoření od Buřinky. V digitalizaci máme velké ambice a věříme, že tak našim klientům a obchodním partnerům přineseme zcela nový zážitek kvalitní a rychlé služby a servisu.
 
V loňském roce jsme také přistoupili k transformaci naší interní poradenské sítě ČS plus. Po důkladné analýze jsme se rozhodli vytvořit vhodné podmínky k jejímu dalšímu rozvoji strategickou spoluprací s poradenskou společností KAPITOL, patřící do skupiny Kooperativa/VIG. Ta má odpovídající technologickou infrastrukturu, která umožní jednotlivým poradcům i do budoucna obstát na velice konkurenčním trhu a poskytovat klientům profesionální finanční rady a doporučení té nejvyšší kvality.
 
Zcela unikátním projektem, na kterém se Buřinka v rámci Finanční skupiny ČS podílela, byl vznik dceřiné společnosti Dostupné bydlení České spořitelny. Jedná se o dlouhodobý koncept, jehož cílem je ve spolupráci s městy postavit stovky až tisíce dostupných nájemních bytů s dlouhodobě nižším než tržním nájemným. Cílovou skupinou jsou potřebné profese, které města nutně potřebují pro svůj dlouhodobý rozvoj. Coby 30% akcionář tak bude mít Buřinka možnost podílet se na budování dostupného bydlení a prosperity pro celou společnost.
 
Jsem velmi hrdý i na naše aktivity týkající se společenské odpovědnosti. V jejím rámci se zaměřujeme na finanční podporu organizací a projektů, které pomáhají lidem odkázaným na pomoc druhých. Rád bych zmínil alespoň některé z nich: spolupráci s neziskovou organizací Portus Praha, která přispívá mentálně handicapovaným občanům k samostatnějšímu a důstojnějšímu životu, spolupráci s projektem Nory Fridrichové „Šatník“, která pomáhá samoživitelkám a samoživitelům postiženým nejen pandemií, a přímou podporu lidem postiženým tornádem na Hodonínsku v červenci 2021.
 
Dosažené obchodní a finanční výsledky, pokrok v digitalizaci a vznik dceřiné společnosti Dostupné bydlení ČS považuji za významné úspěchy loňského roku. Nicméně to, čeho si vážím nejvíc, je skutečnost, že dlouhodobě roste zákaznická spokojenost se službami a produkty Buřinky. Uspokojování životních potřeb našich klientů a jejich spokojenost s našimi službami jsou hlavními atributy našeho úspěchu a poslání. A tím je plnit lidem sny o lepším bydlení a pomáhat jim měnit bydlení v domov.

S úctou

Libor Vošický
předseda představenstva

Ke stažení