Výroční zpráva 2014

Vážené dámy, vážení pánové,

jsem rád, že mohu v úvodu výroční zprávy Stavební spořitelny České spořitelny konstatovat, že naše společnost loňský rok úspěšně zvládla. Rok 2014 byl přitom pro Buřinku rokem významným, neboť v něm oslavila již 20 let svého působení na českém trhu financování bydlení.

K výročí Buřinky se ještě vrátím, nyní mi ale dovolte pár slov k širším tématům.

Nejdříve k trhu stavebního spoření. Ten se v loňském roce mohl po dlouhých letech opět opřít o stabilní legislativní prostředí, z politické scény zmizely výroky nabádající k faktickému zrušení stavebního spoření v České republice. Nemusím nijak zvlášť zdůrazňovat, že v sektoru, ve kterém klient podepisuje minimálně šestiletou smlouvu, je dlouhodobý výhled věcí zásadní. Je tedy logické, že se stabilnější prostředí projevilo v oživení zájmu klientů.

Dalším široce diskutovaným tématem minulého roku byl dlouhodobý výhled úrovně tržních úrokových sazeb. V této debatě došlo k zásadnímu posunu. Již nehovoříme o období velmi nízkých úrokových sazeb, ale o období nulových či dokonce záporných úrokových sazeb. Lze očekávat, že dopad tohoto fenoménu především na úročení klientských vkladů bude zásadní.

Třetí významný rys roku 2014 vidím v oblasti právního rámce a regulace. Loňský rok byl totiž prvním rokem platnosti nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a zároveň rokem, kdy došlo k přijetí nových pravidel bankovní regulace. Je jasné, že dopady těchto změn na naše podnikání jsou a budou obrovské.

Nyní tedy zpět k Buřince a k jejímu dvacetiletému výročí. Buřinka vznikla a existuje proto, aby financovala lepší bydlení pro každého. To je naše mise. Za dvacet let své existence naplnila naše společnost tuto misi poskytnutím 391 tisíc klientských úvěrů v celkové hodnotě 104 mld. Kč. Z toho tedy vyplývá, že průměrná výše úvěru se pohybuje mezi 260 a 270 tisíci Kč. Je zřejmé, že Buřinka je specialista na financování rekonstrukcí, které si může dovolit prakticky každý.

Na spořicí straně uzavřela Buřinka od svého vzniku do konce roku 2014 celkem 3,3 miliónu smluv, na kterých si klienti naspořili přes 306 mld. Kč.

To jsou působivá čísla, a tak máme být plným právem na co hrdí. Zároveň nás to zavazuje a motivuje do dalších let. A to k tomu, abychom dostáli své pověsti inovátora na trhu stavebního spoření a abychom další klienty přesvědčili o tom, že naši hlavní práci – financovat rekonstrukce, umíme, že ji děláme rádi a že se jim vyplatí být s námi.

Vztah s klientem je základem každé finanční instituce. Proto si velice vážíme důvěry a loajality 805 847 klientů, kterým ke konci roku 2014 vedeme účty a kteří se tedy rozhodli spojit svůj sen o lepším bydlení právě s Buřinkou.

Nyní k finanční části. Z tohoto hlediska byl rok 2014 pro Buřinku úspěšný. Společnost vykázala zisk ve výši 581 mil. Kč a vrátila se tak na trajektorii meziročního zvyšování zisku. Za zvýšením zisku stojí především vyšší čistý úrokový výnos a nižší provozní náklady.

V loňském roce se stala naše společnost, a to jako řízená osoba, členem koncernu Finanční skupina České spořitelny. Řídící osobou koncernu je logicky Česká spořitelna, a. s.

V závěru roku 2014 došlo, a to v rámci skupiny Erste, také ke konsolidaci akcionářské struktury společnosti. Česká spořitelna jako majoritní vlastník získala od Bausparkasse Vídeň její 5 % podíl. Nyní má tedy Buřinka jediného akcionáře, a to svoji mateřskou banku.

V loňském roce probíhal v celé Finanční skupině České spořitelny projekt Integrace dceřiných společností s cílem využití všech synergií, které finanční skupina nabízí. Projekt nazvaný Insourcing stavební spořitelny je zaměřený na sjednocování a integraci řízení rizik a bankovního provozu. Cílem projektu je zefektivnění výkonu těchto funkcí díky jejich koncentraci a sdílení zdrojů i know – how s mateřskou bankou.

Buřinka i v roce 2014 usilovala o to, aby naplnila svoji roli společensky odpovědné organizace a dále rozvíjela spolupráci v charitativních aktivitách se svými dlouholetými partnery – sdružením Portus Praha a Poradnou při finanční tísni.

Vážené dámy, vážení pánové, na závěr chci poděkovat všem, kteří přispěli k tomu, že se Stavební spořitelna České spořitelny zhostila svých úkolů v roce 2014 se ctí. Chci především poděkovat našim klientům za důvěru a loajalitu, našim akcionářům za prostor při realizaci podnikatelské strategie, našim zaměstnancům za obětavé pracovní výkony a našim obchodním partnerům za plodnou spolupráci

Jiří Plíšek
předseda představenstva

Ke stažení