Výroční zpráva 2011

Vážené dámy, vážení pánové,

jsem rád, že mohu výroční zprávu Stavební spořitelny České spořitelny zahájit sdělením, že naše společnost prošla rokem 2011 se ctí. Mé konstatování nabývá na významu v kontextu toho, že hospodářská situace a její očekávaný vývoj zásadním způsobem ovlivnily chování domácností, firem i států.

Pro sektor stavebních spořitelen byl rok 2011 prvním rokem praktického fungování po úpravě podmínek poskytování státní podpory a po dalších parametrických změnách stavebního spoření.

Obchodní model Stavební spořitelny České spořitelny založený na budování dlouhodobého vztahu vzájemné důvěry s našimi klienty nám umožnil poskytnout služby 1 089 915 klientům. Všichni tito klienti spojili s Buřinkou svůj sen o financování svého lepšího bydlení a já věřím, že jim jej v blízké či vzdálenější budoucnosti pomůžeme splnit.

Důvěra klientů se ve finančním světě neměří jen počtem klientských smluv, ale i objemem prostředků svěřených do správy. Velmi mne těší, že na konci roku 2011, který přinesl do zvyšujícího se počtu domácností napětí v jejich rozpočtech, nám klienti svěřili více vkladů než na konci roku 2010.

Naše mise zní „Jsme úvěrová instituce a fi nancujeme lepší bydlení pro každého“. V roce 2011 jsme ji naplnili téměř 16 tisíci nových klientských úvěrů. Při jejich poskytování jsme se řídili zásadou zodpovědného půjčování peněz. Tato zásada společně se zdokonalením procesů pro správu pohledávek přinesla zlepšení rizikových parametrů úvěrového portfolia.

Také v oblasti financí si Stavební spořitelna České spořitelny vedla dobře. Opět navýšila bilanční sumu, zaznamenala dobrou ziskovost a udržela si i vysokou kapitálovou vybavenost.

Jako společensky odpovědná firma pokračovala Stavební spořitelna České spořitelny také v roce 2011 ve svých dlouhodobých charitativních aktivitách.

Vážené dámy, vážení pánové, chci poděkovat všem, kteří se zasloužili o to, že se Stavební spořitelna České spořitelny zodpovědně zhostila svých úkolů v roce 2011. Především děkuji klientům za jejich důvěru, akcionářům za prostor k realizaci podnikatelské strategie, zaměstnancům za jejich výkony a všem obchodním partnerům za spolupráci.

Jiří Plíšek
předseda představenstva

Ke stažení