Výroční zpráva 2010

Vážené dámy, vážení pánové,

jsem rád, že mohu zahájit úvodní slovo výroční zprávy Stavební spořitelny České spořitelny za rok 2010 konstatováním, že v něm naše společnost obstála se ctí. Tento fakt dostává ostřejší obrysy na pozadí událostí roku 2010, který nebyl stavebnímu spoření nakloněn.

Naopak, došlo v něm k úpravám zákonných podmínek poskytování státní podpory a k dalším parametrickým změnám stavebního spoření, které jej ve střednědobém až dlouhodobém horizontu mohou zásadně změnit, a to nikoli k lepšímu. Samostatnou kapitolou je pak bezprecedentní zásah do oprávněných očekávání klientů stavebního spoření, kterým se mění podmínky uzavřených smluv ex-post.

Navzdory těmto nepříznivým okolním vlivům dokázala Stavební spořitelna České spořitelny znovu navýšit počet svých aktivních klientů, a to na 1 148 166. Všichni tito klienti spojili s Buřinkou svůj sen o financování svého lepšího bydlení a já věřím, že jej v blízké či vzdálenější budoucnosti i naplní.

Důvěra klientů se v bankovní branži neměří jen počtem klientských smluv, ale i objemem prostředků svěřených do správy. Velmi mne těší, že na konci roku 2010, který byl poznamenán výše uvedenými změnami a přinesl do zvyšujícího se počtu domácností napětí v jejich rozpočtech, nám klienti svěřili o 3 % více vkladů než na konci roku 2009.

Naše mise zní "Jsme úvěrová instituce a financujeme lepší bydlení pro každého". V roce 2010 jsme ji naplnili dvěma desítkami tisíc nových klientských úvěrů. Při jejich poskytování jsme se i nadále řídili zásadou zodpovědného půjčování peněz. Tato zásada společně se zdokonalením procesů pro správu pohledávek přinesla postupnou stabilizaci rizikových parametrů úvěrového portfolia.

Také v oblasti financí si Stavební spořitelna České spořitelny vedla dobře. Opět navýšila bilanční sumu, zaznamenala dobrou ziskovost a udržela si i vysokou kapitálovou vybavenost.

Jako společensky odpovědná firma pokračovala Stavební spořitelna České spořitelny také v roce 2010 ve svých dlouhodobých charitativních aktivitách.

Vážené dámy, vážení pánové, na závěr chci poděkovat všem, kteří se o to, že se Stavební spořitelna České spořitelny zhostila svých úkolů v roce 2010 se ctí, zasloužili. Především děkuji klientům za jejich důvěru, akcionářům za prostor k realizaci podnikatelské strategie, zaměstnancům za jejich výkony a všem obchodním partnerům za spolupráci.

Jiří Plíšek
předseda představenstva

Ke stažení