Základní údaje o společnosti

Pár údajů, bez kterých to nejde

  • Sídlo
  • Obchodní rejstřík
  • Informace o akciích
  • Prohlášení o členství v koncernu

Sídlo a fakturační údaje

Obchodní firma Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.
Právní forma akciová společnost
Sídlo Antala Staška 1292/32, Praha 4, PSČ 140 00
Akcionáři Česká spořitelna, a. s. – 100 % akcií
Identifikační číslo 601 97 609
Telefon 956 786 771

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 2616.

Obchodní rejstřík

Datum zápisu 22. června 1994
Datum poslední změny 25. července 2022
Výše základního kapitálu 750 mil. Kč
Výše splaceného základního kapitálu 750 mil. Kč

Informace o akciích

Druh emitovaných akcií na jméno
Forma emitovaných akcií zaknihované
Podoba emitovaných akcií 5 000 akcií se jmenovitou hodnotou 150 000 Kč
Údaje o nabytí vlastních akcií společnost nevydala vyměnitelné a prioritní dluhopisy podle §286 zákona č. 90/2012 Sb.
Údaje o zvýšení základního kapitálu základní kapitál byl zvýšen o 250 mil. Kč v roce 1999

Prohlášení o členství v koncernu

Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., se sídlem Antala Staška 1292/32, Praha 4, PSČ 140 00, IČO: 60197609, je jako řízená osoba členem koncernu Finanční skupina České spořitelny. Řídící osobou koncernu Finanční skupina České spořitelny je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782