Základní údaje o společnosti

Pár údajů, bez kterých to nejde

  • Sídlo
  • Obchodní rejstřík
  • Informace o akciích
  • Prohlášení o členství v koncernu

Sídlo a fakturační údaje

Obchodní firma:

Právní forma:

Sídlo:

Akcionáři:

Identifikační číslo:

Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.

akciová společnost

Antala Staška 1292/32, Praha 4, PSČ 140 00

Česká spořitelna, a. s. – 100 % akcií

601 97 609

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 2616.

Obchodní rejstřík

Datum zápisu:

Datum poslední změny:

Výše základního kapitálu:

Výše splaceného základního kapitálu:

22. června 1994

25. července 2022

750 mil. Kč

750 mil. Kč

Informace o akciích

Druh emitovaných akcií:

Forma emitovaných akcií:

Podoba emitovaných akcií:

Údaje o nabytí vlastních akcií:

Údaje o zvýšení základního kapitálu:

na jméno

zaknihované

5 000 akcií se jmenovitou hodnotou 150 000 Kč

společnost nevydala vyměnitelné a prioritní dluhopisy podle §286 zákona č. 90/2012 Sb.

základní kapitál byl zvýšen o 250 mil. Kč v roce 1999

Prohlášení o členství v koncernu

Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., se sídlem Antala Staška 1292/32, Praha 4, PSČ 140 00, IČO: 60197609, je jako řízená osoba členem koncernu Finanční skupina České spořitelny. Řídící osobou koncernu Finanční skupina České spořitelny je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782