Management Buřinky

Koho máme ve vedení

  • Představenstvo
  • Dozorčí rada
  • Výbor pro audit

Naše představenstvo

Libor Vošický - předseda představenstva

Libor Vošický

předseda představenstva

 

„Od svého nástupu do vedení společnosti se snažím profilovat Buřinku jako rekonstrukční banku. Vývoj situace na trhu bydlení mě utvrzuje v tom, že cesta, kterou jsme se vydali, je správná. Rekonstrukce se stále častěji ukazuje jako nejlepší řešení pro všechny, kteří touží po vyšší kvalitě bydlení. Osobně vidím velkou perspektivu ve financování energeticky šetrnějších technologií, jako jsou tepelná čerpadla a fotovoltaické elektrárny nebo v systémech efektivního využívání dešťové vody.“

Libor Vošický vystudoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu elektrotechnickou. Prakticky celou kariéru strávil v bankovním sektoru. Nejprve působil v Commerzbank a Citibank. Do České spořitelny nastoupil v roce 2006, kde prošel několika manažerskými pozicemi v oblasti finančních trhů a do roku 2018 stál v čele útvaru Finanční trhy a Finanční instituce. Od roku 2019 je předsedou představenstva Stavební spořitelny České spořitelny.

Monika Laušmanová - místopředsedkyně představenstva

Monika Laušmanová

místopředsedkyně představenstva

 

„Celou svou kariéru se pohybuji v oblasti řízení rizik a financí obecně, kde je žen pomálu a na manažerských pozicích téměř vůbec. Využila jsem proto příležitosti věnovat se kromě své práce i otázkám diverzity v pracovních týmech. Spolu s kolegyněmi z ČS jsme založily program Diversitas, který se zaměřuje na rovné příležitosti a slaďování pracovního a osobního života. O to víc mě těší práce pro Buřinku, která díky velkému počtu žen v manažerských pozicích může být vzorem diverzity.“

Monika Laušmanová je expertkou na oblast řízení rizik ve finančních institucích a na bankovní regulaci. Vystudovala matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor pravděpodobnost a matematická statistika. Je členkou komise pro bankovní dohled Evropské bankovní federace. Zároveň je podporovatelkou myšlenky diverzity v pracovních týmech a rovných příležitostí a dlouhodobou mentorkou pro talentované ženy ve Finanční skupině ČS.

Radek Perman - člen představenstva

Radek Perman

člen představenstva

 

„Jsem velkým zastáncem digitalizace a jednoduchosti procesů, proto jsem rád, že můžu tento trend rozvíjet i v Buřince. Díky odpovědnosti za produktovou oblast přede mnou stojí mnoho výzev např. napojení bankovní identity do našich online prodejních kanálů. Zároveň s mým nástupem do Buřinky došlo k těsnějšímu propojení obchodní divize Buřinky a externího prodeje České spořitelny. Proto věřím, že změny povedou ke zcela novému zážitku kvalitní a rychlé služby i servisu pro naše klienty.“

Radek Perman vystudoval Univerzitu Jana Ámose Komenského, obor Evropská hospodářskosprávní studia. Svou pracovní kariéru zůstal věrný finančnímu sektoru, kde působil na manažerských pozicích primárně v oblasti financování bydlení. Od 1. dubna 2022 se stal členem představenstva Buřinky zodpovědným nejen za řízení obchodní divize Buřinky, ale bude mít také na starost externí prodej v České spořitelně.

jaroslav-rychna-480x600.jpg

Jaroslav Rychna

člen představenstva

 

"Neustále hledám způsoby, jak vylepšit a modernizovat naše bankovní systémy. Mým cílem je efektivně a bezpečně využívat umělou inteligenci v rámci různých oddělení, aby se naše banka mohla rychle přizpůsobit novým technologickým trendům."

Jaroslav Rychna je absolventem Západočeské univerzity v Plzni, kde vystudoval obor Softwarové inženýrství. Oblasti IT se věnuje celou svou kariéru od působení v konzultační společnosti Cleverlance, přes vedoucí pozici v oddělení vývoje Českomoravské stavební spořitelny. V roce 2016 nastoupil do České spořitelny, kde je zodpovědný za rozvoj a provoz klíčových systémů banky. Od května 2024 jako člen představenstva vede ve stavební spořitelně divizi informačních technologií.

Naše dozorčí rada

Daniela Pešková
předsedkyně (Česká spořitelna, a.s.)

Jiří Humhal
místopředseda (Česká spořitelna, a.s.)

Petr Franěk
člen (Česká spořitelna, a.s.)

Filip Belant
člen (Česká spořitelna, a.s.)

Miroslav Kohout
člen (Česká spořitelna, a.s.)

Náš výbor pro audit

Bohuslav Poduška (* 19. 1. 1955)
Fantova 1794/8, Praha, 150 00

předseda výboru pro audit
den vzniku členství 15. 5. 2017
den vzniku funkce předsedy výboru pro audit 1. 1. 2018

Ondřej Martínek (* 10. 10. 1973)
Pod Vinicí 356, Vysoká nad Labem, 503 31

místopředseda výboru pro audit
den vzniku členství 10. 10. 2017
den vzniku funkce místopředsedy výboru pro audit 16. 10. 2017

Veronika Matušková (* 24. 4. 1977)
Máchova 751, Osek, 417 05

členka výboru pro audit
den vzniku členství 10. 10. 2017