Nezajištěný úvěr od Buřinky na družstevní bydlení za 3,99 %

Družstevní bydlení nyní zažívá svou renesanci. Potvrzují to i klienti Stavební spořitelny České spořitelny (Buřinky), kde průměrná výše nezajištěného úvěru na družstevní bydlení narostla za poslední rok o 91 %.Aby možnosti financování svým klientům ještě více zpřístupnila, snižuje Buřinka na svém úvěru určeném na družstevní bydlení úrokovou sazbu na 3,99 % p.a. při výběru fixace sazby na tři roky. Současně není nutné doložení výše vlastních zdrojů u úvěrů nad 1 mil. Kč. Jedinečný limit 3,5 mil. Kč pro tyto úvěry bez zajištění nemovitostí zůstává, stejně jako maximální splatnost 20 let. Buřinka se také rozhodla zachovat zvýhodněnou sazbu na klasickém Úvěru od Buřinky 4,35 % p.a. i do budoucna jako svou standardní nabídku. Reaguje tak na obrovský zájem o úvěry, který pokračuje i v letošním roce, navýšený o 59 % oproti stejnému období vloni. „V podpoře financování družstevního bydlení vidíme velký potenciál a také jednu z možných odpovědí na neustále rostoucí ceny nemovitostí, resp. vlastnického bydlení. Myslíme především na mladší a střední generaci, pro kterou se vlastní bydlení stává nedosažitelným snem,“ uvádí Milan Pospíšil, ze Stavební spořitelny České spořitelny (Buřinky). A dále vysvětluje: „O financování družstevního bydlení jeví nejvíce zájem právě mladí lidé v rozmezí 26 až 35 let s trvalým bydlištěm v menších městech. Průměrná výše tohoto úvěru se za poslední rok pohybuje kolem 900 tisíc Kč.“  Tento typ bydlení v sobě nese řadu výhod, jako je nižší cena členského podílu ve srovnání s koupí bytu nebo možnost spolupodílet se na rozhodování bytového družstva. Na druhé straně jedinečností Úvěru od Buřinky na družstevní bydlení je jeho anuitní splácení, tzn. že klient splácí jistinu svého úvěru již od první splátky.

Kde je možné Úvěr od Buřinky sjednat?

Více informací najdete na www.burinka.cz nebo na naší bezplatné lince 800 120 120.

Kontakt pro média

Monika Kopřivová Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. email: monika.koprivova@burinka.cz tel: +420 724 087 666

Tags: