Méně odpadu a nižší náklady díky 3D tisku

V posledních letech se stávají významnými pojmy udržitelnost a životní prostředí. Z výpočtů Stavební spořitelny České spořitelny, garanta projektu, vyplývá pozitivní zjištění, že dům vytištěný robotickým ramenem vznikne průměrně sedmkrát rychleji než klasická stavba a vytvoří několikanásobně méně stavebního odpadu (stavební a demoliční odpady u klasických staveb tvoří 46 % celkové produkce odpadů v ČR). „Oproti klasickým stavbám ušetří ovzduší až o 20 % z produkce CO2. K tisku jednoho domu je také zapotřebí přibližně 25 pracovníků, což je o čtyři desítky méně, než u běžné stavby. Ceny nákladů při kontinuální výrobě mohou klesnout pod 30 tis/m2 a se sériovou výrobou se mohou dostat až na polovinu nákladů na klasickou stavbu. Díky soběstačnosti i technologiím dojde navíc k úsporám nákladů na provoz“, vysvětluje Libor Vošický z Buřinky.

 

burinka-robotic-arm.jpg

Podle analytiků Buřinky a České Spořitelny je stavebnictví nejméně inovovaný obor za poslední stovky let a nyní stojí před výzvami. Počet kvalifikovaných zaměstnanců ve stavebnictví klesl za deset let o 10 %, zatímco počet stavebních zakázek ve stejném období vzrostl o 45 %. Také ceny pozemků či bytů vzrostly tak, že zejména pro mladé lidi není šance na vlastní bydlení dosáhnout. 3D tisk může nastartovat automatizaci stavební výroby, přinést do bydlení zpět možnost individualizace i propojení s estetikou, jak tomu v minulosti vždy bylo.

Cílem tohoto projektu je taktéž využívání recyklované směsi, která se nyní testuje. Výhledově se pracuje například na uplatnění recyklovaného PET vlákna. V současné chvíli je možné recyklovat stavbu jako běžnou betonovou stavbu – tedy získávat základní kamenivo jako plnivo do jiných, například dopravních nebo průmyslových staveb.