Jak se inkasují splátky úvěrů Buřinky?

Buřinka Vám přináší novou službu v podobě zavedení opakovaných inkas splátek úvěrů od Buřinky.

U úvěrů, kde se inkaso nezdařilo, nově Buřinka v závěru měsíce vysílá novou žádost o inkaso splátky.

V případě, že se Vám splátka z účtu nezinkasuje napoprvé, budeme automaticky inkaso opakovat. Abychom mohli tuto novou službu zavést, budou Vaše řádné splátky inkasovány v těchto termínech:
Opakovaná žádost o inkaso bude realizována 23. dne v měsíci*.
*) V případě, že by byl nepracovní den, budeme žádat o inkaso splátky v nejbližší předcházející pracovní den. V měsíci, ve kterém se překlenovací úvěr splatí úvěrem ze stavebního spoření, se žádná splátka neinkasuje.

Kde získat více informací?

Vaše otázky Vám rádi zodpovíme na bezplatné lince 800 207 207, na emailové adrese burinka@burinka.cz, prostřednictvím kontaktního formuláře nebo facebooku Buřinky. Věříme, že budete s tímto způsobem inkasa splátek spokojeni. Vaše Buřinka