Informace o aktuálním návrhu Ministerstva financí na změny stavebního spoření

Ministerstvo financí připravilo a dne 27. 7. 2011 zveřejnilo první verzi návrhu zákona, jímž hodlá završit dříve avizované změny systému stavebního spoření. V současné době probíhá k tomuto návrhu připomínkové řízení. Připomínkového řízení se aktivně účastníme a své připomínky a výhrady k návrhu předáme Ministerstvu prostřednictvím Asociace českých stavebních spořitelen. Účastníků stavebního spoření se návrh týká tím, že navrhuje změnu podmínek poskytování státní podpory stavebního spoření. Pokud by byl návrh zákona přijat, znamenalo by to pro účastníky, kteří pouze spoří, že státní podporu stavebního spoření za rok 2013 a následující roky obdrží, jen pokud doloží její použití na bytové potřeby. Další podmínku pro výplatu státní podpory (nenakládání s uspořenou částkou po zákonem stanovenou dobu) návrh nemění. Popsaná změna se tedy dotkne jen nároků na státní podporu: I v případě jejího přijetí bude účastník moci veškerý ostatní výnos za celou dobu spoření (souhrn uspořených vkladů, úroků z těchto vkladů i ze státní podpory a příp. další výnosy stavebního spoření) použít jako dosud bez negativních dopadů. Současně platí, že popsaná změna se poprvé dotkne státní podpory za rok 2013: Státní podporu z vkladů vložených do konce roku 2012 účastníci obdrží bez nutnosti doložit účel jejího použití, a to i když stavební spoření ukončí v roce 2013 či později. V současné době se na podmínkách stavebního spoření nic nemění. Bude-li výše uvedený návrh schválen vládou, lze očekávat jeho projednávání v Parlamentu nejdříve koncem tohoto roku a jeho praktické dopady od roku 2013. Domníváme se, že popsaný návrh nadměrně zatěžuje osvědčený systém stavebního spoření, který v současné podobě umožňuje efektivně shromažďovat prostředky spořících účastníků, a tím společným úsilím účastníků, stavebních spořitelen a státu získávat zdroje k poskytování účelových úvěrů pro ty účastníky, kteří úvěr potřebují na financování svého bydlení. Toto stanovisko uplatníme ve vyhlášeném připomínkovém řízení. Naším cílem tedy je zachovat současnou funkční podobu stavebního spoření i jeho státní podpory a doufáme, že se nám to podaří. O dalším vývoji návrhu budeme své klienty touto cestou informovat. V Praze dne 28. července 2011