ARCHÍV Fáze Klienta Mám úvěr a chci doložit dokumenty

Jak staré mohou být doklady, kterými prokážu, že peníze z půjčky byly použity na účel bydlení (tzv. financování bytové potřeby)?

Doklady, které potřebujeme předložit, mohou být staré maximálně 12 měsíců (od data vystavení po datum, kdy nám je předložíte). Výjimka platí pro prokazování účelového použití vyplacené uspořené částky z vašeho stavebního spoření. V takovém případě mohou být předkládané doklady starší, ovšem musí být vystaveny po datu uzavření smlouvy o stavebním spoření.

Jak mohu předkládat daňové doklady u úvěru zajištěného nemovitou věcí?

Všechny účtenky, smlouvy o dílo i faktury spolu s doklady o jejich zaplacení a řádně vyplněným formulářem Soupiska dokladů můžete předkládat přes webové stránky www.burinka.cz. Doklady také můžete odevzdat osobně ve kterékoli pobočce České spořitelny nebo přímo svému poradci, se kterým jste půjčku sjednali.

Jaké náležitosti musí mít předkládané daňové doklady?

Daňové doklady, které akceptujeme, musí obsahovat tyto údaje: označení dodavatele obchodní firmou (příp. názvem nebo jménem a příjmením), identifikační číslo (IČ) dodavatele, druh zboží nebo služby, za které byly vystaveny, cenu a datum prodeje/poskytnutí služby a formu úhrady (hotově nebo převodním příkazem). Doklady mohou být vystaveny i na spoludlužníky úvěru, případně vlastníky financované nemovité věci. Doklady […]

Když dokládám tzv. účelové použití peněz z půjčky, musím doložit originály faktur a dalších dokladů?

Originály jsou pro dokládání důležité, potřebujeme je pouze vidět. Při dokládání záleží na tom, jakým způsobem je plánujete Buřince zprostředkovat. Při návštěvě pobočky nebo u některého z našich externích partnerů přineste originály faktur s sebou, my si z nich uděláme kopie a originály si zase odnesete zpět. Jestli dokládáte faktury elektronicky přes www.burinka.cz, tak originály […]

Mám úvěr s doložením fotek, kolik fotek mám poslat?

Rekonstrukce Na začátek je potřeba zachytit místo, kde rekonstrukce bude probíhat, a proto vyfoťte dům (stačí jeden snímek) a následně udělejte ještě jednu fotku, kde zachytíte detail čísla popisného. Následně stačí vyfotit 1 fotku místnosti, kterou plánujete rekonstruovat. Pokud budete rekonstruovat celý dům nebo více místností, pošlete 1 fotku z každé místnosti v původním stavu. […]

Jak mohu předkládat dokumenty k půjčce?

Nejjednodušší je předkládání dokladů prostřednictvím našeho webu. Daňové doklady, faktury a účtenky k úvěrům s požadavkem na státní podporu, nebo úvěrům, které slouží na zpětnou úhradu vašich nákladů vložených do rekonstrukce, můžete nahrát zde. Jak předkládat fotky zachycující průběh vylepšování vašeho bydlení zjistíte v tomto návodu. Dokumenty k půjčce nám také můžete předkládat přes svého bankéře […]

Jak mohu předkládat daňové doklady?

Všechny účtenky, smlouvy o dílo i faktury spolu s doklady o jejich zaplacení můžete předkládat přes webové stránky www.burinka.cz (záložka Doložení podkladů online, sekce Doložení papírových podkladů k úvěru). Doklady také můžete odevzdat osobně ve kterékoli pobočce České spořitelny nebo přímo svému poradci, se kterým jste půjčku sjednali.

Musím k půjčce na rekonstrukci a výstavbu nemovitosti dokládat originály faktur?

Originály jsou pro dokládání důležité, potřebujeme je pouze vidět. Při dokládání záleží na tom, jakým způsobem je plánujete Buřince zprostředkovat. Při návštěvě pobočky přineste originály faktur s sebou, my si z nich uděláme kopie a originály si zase odnesete zpět. Jestli dokládáte faktury elektronicky (např. přes www.burinka.cz nebo e-mailem na burinka@burinka.cz), tak originály vyfoťte nebo naskenujte. […]

Kde najdu smlouvu a jiné smluvní dokumenty, pokud sjednám úvěr od Buřinky v Georgi?

Smlouvu a ostatní dokumenty najdete pod ikonou „Zprávy“ na horní liště. Po rozbalení klikněte na „Ukázat všechny“ a vše je pak v sekci „Smlouvy a dokumenty“. Smlouvu do George uložíme druhý den po schválení úvěru.   V mobilním Georgi se ke smlouvě dostanete přes volbu „Kontakty“, dále „Smlouvy a dokumenty“ a pak otevřete „Archiv“.