ARCHÍV Fáze Klienta Mám úvěr a chci čerpat

Za jak dlouho po podání platebního příkazu budu mít peníze k dispozici? A dostanu nějaké potvrzení, že došlo k čerpání úvěru?

Zpracování platebního příkazu zahájíme v den jeho přijetí. Nejdříve platební příkaz a všechny přiložené dokumenty nebo doklady zkontrolujeme. Čerpání peněz proběhne, pokud budou splněny podmínky čerpání z úvěru, které najdete ve své úvěrové smlouvě, a bude doloženo jejich účelové použití. O tom, že jsme platební příkaz zpracovali, vás budeme informovat dopisem, SMS zprávou nebo e-mailem […]

Co je to čerpání peněz z půjčky formou „zpětné úhrady“?

Pokud jste platbu zaplatili z vlastních zdrojů, můžete si ji tak zvaně zpětně proplatit. V takovém případě je třeba kromě standardních dokladů (např. kupní smlouvy nebo faktur) doložit i doklad prokazující zaplacení. Nejčastěji se bude jednat o výpis z bankovního účtu, příjmový pokladní doklad prodávajícího nebo dodavatele.

Jak rychle po žádosti o čerpání dostanu peníze na účet?

Standardně obdržíte peníze v průběhu 2 pracovních dní od doručení platebního příkazu do Buřinky. Věnujte pozornost správnému vyplnění údajů platebního příkazu, v případě nesprávně vyplněného platebního příkazu vám peníze nemůžeme poslat. O stavu čerpání svých peněz z úvěru vás budeme informovat formou, kterou jsme si společně sjednali (dopisem, SMS, e-mailem nebo zprávou v Georgi).

Kde najdu smlouvu a jiné smluvní dokumenty, pokud sjednám úvěr od Buřinky v Georgi?

Smlouvu a ostatní dokumenty najdete pod ikonou „Zprávy“ na horní liště. Po rozbalení klikněte na „Ukázat všechny“ a vše je pak v sekci „Smlouvy a dokumenty“. Smlouvu do George uložíme druhý den po schválení úvěru.   V mobilním Georgi se ke smlouvě dostanete přes volbu „Kontakty“, dále „Smlouvy a dokumenty“ a pak otevřete „Archiv“.