ARCHÍV Fáze Klienta Mám úvěr a chci čerpat

Jakou formou mohu Hypoúvěr splácet?

Všechny úvěry, které poskytujeme, jsou spláceny formou inkasních splátek. Je tedy potřeba vždy zřídit souhlas s inkasem na účtu vedeném vaší bankou, který nám byl oznámen jako inkasní.

Za jak dlouho po podání platebního příkazu budu mít peníze k dispozici? A dostanu nějaké potvrzení, že došlo k čerpání úvěru?

Zpracování platebního příkazu zahájíme v den jeho přijetí. Nejdříve platební příkaz a všechny přiložené dokumenty nebo doklady zkontrolujeme. Čerpání peněz proběhne, pokud budou splněny podmínky čerpání z úvěru, které najdete ve své úvěrové smlouvě, a bude doloženo jejich účelové použití. O tom, že jsme platební příkaz zpracovali, vás budeme informovat dopisem, SMS zprávou nebo e-mailem podle […]

Co je to čerpání formou „zpětné úhrady“?

Pokud jste platbu zaplatili z vlastních zdrojů, můžete si ji tak zvaně zpětně proplatit. V takovém případě je třeba kromě standardních dokladů (např. kupní smlouvy nebo faktur) doložit i doklad prokazující zaplacení. Nejčastěji se bude jednat o výpis z bankovního účtu, příjmový pokladní doklad prodávajícího nebo dodavatele.

Jak rychle po žádosti o čerpání dostanu peníze na účet?

Standardně obdržíte peníze v průběhu 2 pracovních dní od doručení platebního příkazu do Buřinky. Věnujte pozornost správnému vyplnění údajů platebního příkazu, v případě nesprávně vyplněného platebního příkazu vám peníze nemůžeme poslat. O stavu čerpání svých peněz z úvěru vás budeme informovat formou, kterou jsme si společně sjednali (dopisem, SMS, e-mailem nebo zprávou v Georgi).