Elektronická komunikace

Pokud jste při podání žádosti o úvěr udělil/a souhlas se zasíláním informací prostřednictvím SMS nebo e-mailových zpráv, budeme vám bezplatně zasílat elektronicky následující zprávy a dokumenty:

 • potvrzení o vyplacení uspořené částky z účtu stavebního spoření

 • potvrzení o přijetí a zpracování platebního příkazu

 • upozornění na neuhrazení povinné pravidelné měsíční platby překlenovacího úvěru nebo splátky úvěru ze stavebního spoření

 • odeslání potvrzení o splacení dluhů vůči stavební spořitelně

 • potvrzení o zpracovávání dokumentů k výmazu zástavního práva, které zašleme na adresu vlastníka nemovitosti

 • potvrzení o zaslání dokumentu na Vaši pojišťovnu k výmazu zástavního práva

 • upozornění na odmítnutí žádosti o inkaso měsíční splátky od poskytovatele platebních služeb

 • upozornění na hrozící nesplnění povinnosti předložit stavební spořitelně doklady k prokázání účelového použití nebo zajištění poskytnutého úvěru

 • potvrzení o doložení smluvně sjednaných dokladů potvrzení o doložení účelového použití vyplacené zálohy, případně informace o částce zbývající k úplnému doložení účelového použití zálohy

 • oznámení o částečném uznání zaslaných dokladů prokazujících účelové použití vyplacené zálohy

 • oznámení o blížícím se konci lhůty pro čerpání, oznámení o blížícím se konci lhůty pro doložení uspořené částky a státní podpory u úvěrů ze stavebního spoření

 • potvrzení o prodloužení termínu pro doložení smluvně sjednaných dokladů

 • roční výpis z účtu stavebního spoření nebo úvěrového účtu

Informace Vám budou zasílány na telefonní číslo nebo na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti o úvěr.