Soupis prací v rámci rekonstrukce (dokládám fotky)