Prohlášení o způsobu užívání nemovité věci, dosud neevidované k trvalému bydlení