Příklady výpočtu poplatku za mimořádnou splátku úvěru dle skutečně vynaložených nákladů