Podmínky poskytování služeb platebního styku Stavební spořitelnou České spořitelny, a. s., platné od 26. 7. 2021