Podmínky poskytování služeb platebního styku Stavební spořitelnou České spořitelny, a. s., platné od 22. 4. 2013 – 31. 12. 2013