Podmínky poskytování služeb platebního styku Stavební spořitelnou České spořitelny, a. s., platné od 21. 4. 2018 – 25. 7. 2021