Podmínky poskytování služeb platebního styku Stavební spořitelnou České spořitelny, a. s., platné od 18. 4. 2011 – 21. 4. 2013