Podmínky poskytování služeb platebního styku Stavební spořitelnou České spořitelny, a. s., platné od 1. 9. 2010 – 17. 4. 2011