Podmínky poskytování služeb platebního styku Stavební spořitelnou České spořitelny, a. s., platné od 1. 11. 2009 – 31. 12. 2009