Podmínky poskytování služeb platebního styku Stavební spořitelnou České spořitelny, a. s., platné od 1. 1. 2010 – 31. 8. 2010