Podmínky poskytování služeb platebního styku Stavební spořitelnou České spořitelny, a. s., platné od 1. 1. 2014 – 20. 4. 2018