Jak postupovat při výpovědi smlouvy nezletilého účastníka