Informační povinnost SSČS k 31.3.2015 podle vyhlášky ČNB č. 163/2014 Sb. (zip; 660 kB)