Informační povinnost SSČS k 31.3.2014 podle vyhlášky ČNB č. 23/2014 Sb.