Informační povinnost SSČS k 31.3.2013 podle vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb.