Informační povinnost SSČS k 31.3.2008 podle vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb.