Informační povinnost SSČS k 31.12.2016 podle vyhlášky ČNB č. 163/2014 Sb