Informační povinnost SSČS k 31.12.2015 podle vyhlášky ČNB č. 163/2014 Sb. (zip; 667 kB)