Informační povinnost SSČS k 31.12.2014 podle vyhlášky ČNB č. 163/2014 Sb.