Informační povinnost SSČS k 31.12.2012 podle vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb. (pdf; 142 kB)