Informační povinnost SSČS k 31.12.2007 podle vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb.