Informační povinnost SSČS k 30.9.2015 podle vyhlášky ČNB č. 163/2014 Sb. (zip; 687 kB)