Informační povinnost SSČS k 30.9.2014 podle vyhlášky ČNB č. 163/2014 Sb.