Informační povinnost SSČS k 30.9.2008 podle vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb.