Informační povinnost SSČS k 30.9.2005 podle opatření ČNB č. 1 ze dne 30. 12. 2003