Informační povinnost SSČS k 30.6.2016 podle vyhlášky ČNB č. 163/2014 Sb.