Informační povinnost SSČS k 30.6.2014 podle vyhlášky ČNB č. 23/2014 Sb.