Informační povinnost SSČS k 30.6.2008 podle vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb.