Informační povinnost SSČS k 30.6.2006 podle opatření ČNB č. 1 ze dne 30. 12. 2003